Hvad er Marte Meo?

Marte Meo principper

Elementerne i det udviklingsstøttende samspil kaldes for Marte Meo
principperne og er karakteriseret ved følgende:
  • Følge initiativ
  • Positiv bekræfte initiativet
  • Benævne egne og andres initiativer
  • Turtagning
  • Positiv ledelse.

Metoden bygger på en Videooptagelse og en analysedel.

Et Marte Meo forløb

Et forløb består typisk af 3-5 videooptagelser, hvor en beboer og hjælper bliver filmet i en given situation. Der kan også være en større gruppe med flere personer og hjælpere f.eks. ved spisebordet i forbindelse med et måltid eller en aktivitet. Video giver konkrete situationer - ikke fortolkninger.

Analysedelen handler meget om at finde ud af, hvilket funktionsniveau beboeren har, og hvad beboeren kan have glæde af i samspillet.
I analysedelen ses der på elementerne i det udviklingsstøttende samspil.

Marte Meo i hverdagen 

I HS Bofællesskabet har vi beboeren i centrum. Vi bruger Marte Meo metoden til udvikling af personalet, så de kan blive bedre til at tilgodese den enkeltes beboeres behov. Dermed kan vi gøre hverdagen mere tryg, overskuelig og genkendelig.

At gøre samspillet mellem beboer og personalet udviklende, så der skabes livskvalitet for den enkelte beboer.
Med Marte Meo metoden gøres personalet mere bevist om at opbygge en god relation til beboeren.

Mere om Marte Meo

Henvisninger til mere information via hjemmesider:
 
Litteratur:
  • Marte Meo metodens teori og praksis v/ Jytte Birk Sørensen
  • Marte Meo i praksis v/ Pernille Roug

Kontaktinfo

HS Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 54 03

Lene Sumborg
Centerleder
Tlf.nr. 96 28 54 01
Mail: hcbls@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.