Dagligdagen på Lind Plejecenter

Vi vil gøre hvad vi kan, for at du kommer til at føle dig hjemme

 1. Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og behov
 2. Vi ser på mulighederne sammen med dig 
 3. Du kan let gå imellem din egen bolig, fællesarealerne og ud i vores fantastiske have
 4. Haven er fyldt med små oaser, bål hus, høns og pavilloner 
 5. Du vælger at spise i din egen bolig eller sammen med andre beboere i spisestuen
 6. Du bestemmer selv din dagsrytme og deltager i de aktiviteter, som du har lyst til
 7. Du får hjælp af fagligt dygtige og nærværende medarbejdere
 8. Vi får børn på besøg i hver uge, det giver liv og glæde i huset
 9. Du skal opleve livsglæde hverdag på Lind Plejecenter
Luk alle
Åben alle

Bo- og leveværdier

 1. Leve og bo betyder, at du skal leve det hverdagsliv, som du ønsker og har lyst til
 2. Vi har fokus på din livskvalitet sammen med din familie og frivillige på Lind Plejecenter
 3. Vi støtter op om dine kræfter og din energi med tryghed, nærvær og omsorg

Herning Kommune har i samarbejde med pårørende, frivillige, borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere udarbejdet en Værdighedspolitik.

Læs om Værdighedspolitikken.

Vores vision er, at alle borgere har lige adgang og mulighed for sundhed, trivsel og et godt liv.

Læs om Sundhedspolitikken.

dekorativt billede

Samarbejde med dig som familie

Vi ser frem til et godt samarbejde med dig og din familie.

Medindflydelse og dialog med dig er vigtige værdier hos os, vi ønsker åbenhed og ærlighed, at I siger til og fra, hvis der er noget I undrer jer over, eller hvis I har forslag til forbedringer.

Vi vender altid de vigtige beslutninger, som har betydning for dig som familiemedlem.

Du kan altid følge med under nyheder fra Lind Plejecenter, tilmeld dig nyhedsbreve og se hvad der sker på Lind Plejecenter.

I Herning kommune har Social og Sundhedsudvalget vedtaget en pårørende strategi, som handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Læs mere om pårørendestrategien.

Læs mere om vores arbejde som demensvenlig kommune.

Samarbejde med familier på Lind Plejecenter

Vi er på Lind Plejecenter meget optaget af at samarbejdet med familier og pårørende opleves som givende og velfungerende til beboernes bedste. 

Vi opfordrer til, at I til enhver tid kan henvende jer til os på Lind Plejecenter, I er meget velkomne til at møde op personligt, ringe eller sende os en mail. 

Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning, og vi aftaler herefter et hurtigt møde med centerleder/gruppeleder. På mødet viser vi vores dejlige hjem frem og informerer om vores værdier.

I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt. Vi arbejder med at inddrage jer i de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
Vi støtter og vejleder jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.

Indflytningssamtale

Vi holder en samtale i løbet af de første 14 dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen, her snakker vi om de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.

Under samtalen vil vi spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familieaften

Vi har indtil Corona stødte til af holdt familie aftner på hver bo enhed. Så snart at vi må invitere og være flere deltagere sammen inviterer vi igen. 
På familieaftner får I information om nye politiske målsætninger og tiltag.

Vi taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter.

I er velkomne til at komme med jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på familieaftenerne.
I får mulighed for at skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter 

I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres familiemedlem i bo enhedernes sociale eller kulturelle aktiviteter. 

I er ligeledes altid velkomne til, at deltage i plejecenterets frivillige arbejde eller høre mere om Vennekredsens støtte og bidrag.

Åbent altid - ring på efter kl. 19.00

Plejecenteret har åbnet alle dage fra kl. 7-19, herefter kan man ringe på dørene.

Måltider

Din familie har mulighed for at spise med og få kaffe, tilmelding og betaling til personalet. Du bestemmer selv, om du vil spise i din lejlighed eller i den fælles spisestue.

Tidspunkter for måltiderne kan variere efter dagens aktiviteter.

Måltider
Måltider    Tidspunkt
Morgenmad  Kl. 08.00 - 10.00
Frokost Kl. 12.00 - 13.00
Kaffe Kl. 14.30 
Aftensmad Kl. 18.00
Aftenskaffe Kl. 20.00

Røgfrit plejecenter

Lind Plejecenter er en røgfri arbejdsplads og medarbejdere som arbejder i privat bolig, er beskyttet mod passiv rygning.
Du må ryge i din lejlighed, når medarbejderen ikke arbejder i din lejlighed.

Herning Kommunes rygepolitik er udarbejdet på baggrund af Lov om røgfri miljøer pr. 15. august 2012, samt Herning Kommunes Sundhedspolitik.

Herning kommune ønsker en sund og røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Læs om Herning Kommunes rygepolitik.

Læs om Herning Kommunes sundhedspolitik.

Årets arrangementer

Her kan du følge med i årets arrangementer og aktiviteter, du er velkommen til at deltage som familie eller pårørende

 • Frivillige brunch 27.1.2023 kl. 10.30
 • Påskefrokost 2023
 • Lind Plejecenters 10 års fødselsdag 1. maj 2023 
 • Skt. Hans fest den 23. juni 2023
 • Sommerfest 24. august 2023
 • Sommerhus for beboere uge 36 2023
 • Familie aften på bo enhederne forår og efterår
  • A 1. sal 11.5.2023 kl.17.30 - 23.11.2023 kl. 17.30
  • A stuen 25.5.2023 kl. 17.30 - 30.11.2023 kl.17.30
  • B 1. sal 27.4.2023 kl. 17.30 - 16.11.2023 kl.17.30
  • B stuen 20.4.2023 kl. 17.30 -  9.11.2023 kl.17.30
 • Julefrokost beboere 7.12.2023

Tilsyn af Lind Plejecenter kan læses her

Lind Plejecenter får jævnligt tilsyn for at undersøge, om du som beboer får den hjælp, du kan forvente. Tilsynsenheden undersøger om hjælpen bliver udført professionelt, lovligt og i overensstemmelse med Herning Kommunes serviceniveau.

Læs seneste tilsynsrapport for Lind Plejecenter.

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96 28 87 50

Lene Holmberg Andersen
Konstitueret Centerleder
lidla@herning.dk 

25 72 05 93

Afdelingsleder
Birgit Marie Dybendal  Skov 
lidbz@herning.dk 

93 59 47 31  

Køkkenkoordinator
Karen Bilberg 96 28 87 48

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.