Familie, Vennekredsen og frivillige

Luk alle
Åben alle

Referat fra familie aften den 7.4.2022

Familie aften Lind Plejecenter 7.4.22

Lene byder velkommen til familie aften på A stuen. Dejligt at så mange familier har lyst til at mødes og høre om dagligdagen på Lind Plejecenter.

Centerleder Gundi Halfmann byder også velkommen, det er fantastisk, at vi nu kan mødes igen – det har vi glædet os så meget til, det er en stor befrielse, at kunne ses igen.

Vi har haft kutyme for at mødes 2 gange årligt – mødet foregår som et dialog møde, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål, komme med nye forslag til udvikling eller ændringer og vi drøfter sammen nye tiltag.

Desuden vil jeg kort fortælle om, hvad der er sket siden sidst og hvad vi har af planer fremadrettet.

Siden sidst

 • Nye afdelingsledere:
  Vi fået nye afdelingsledere på hver bo enhed – de 4 gruppeledere er blevet afdelingsledere, 2 er gået på efterløn. Lene søger nye udfordringer og derfor har vi ansat et nyt dynamisk hold af afdelingsledere.
  De nye afdelingsledere er nøje udvalgt efter at de ønsker, at arbejde med vores værdisæt og dermed sikre de bedste rammer for vores beboere og jer som familie. I vil møde jeres nye afdelingsledere på bo enheden – tag godt imod Pernille på B stuen og Fie på A stuen!
 • Farvel Lene og Goddag Fie:
  Vi skal sige farvel til Lene, Lene går på ferie fra i dag og når ferien er slut rejser Lene til Spanien med sin mand og vil gå helt nye veje.

  En stor ros til Lene for den fantastiske indsats, Lene har ydet på Lind Plejecenter i alle årene, vellidt af alle og har altid kæmpet for at beboerne trives på Lind Plejecenter.
  Vi byder derfor Fie et stort velkommen, Fie vil arbejde for at skabe et meningsfyldt liv for beboere, familier samt medarbejdere og Fie glæder sig til at føre vores fantastiske kultur videre.
  Vi glæder os til at samarbejde med Fie.

 • Ny pedel:
  Vi har fået en ny pedel – Per Gludsted

 • Ny Køkkenelev:
  Vi har fået en ny køkkenelev Michael på B 1. sal

 • Unge medarbejdere:
  Vi har ansat unge medarbejdere, som kommer 1 time hver 14. dag. Vi har oprettet et team af unge på 8, som er fast tilknyttet bo enhederne. Vi ser frem til at de unge, kan hygge sig eller tage et spil kort sammen med beboerne.

 • Top tunet uddannelsesmiljø:
  Betyder, at vi er i gang med at forbedre uddannelsesmiljøet, samt sikre en forbedret vejlederfunktion. Vi arbejder på en optimal kvalitet af SOSU- uddannelsen i Herning Kommune, så vi får så dygtige fremtidige medarbejdere som muligt.

  Vi gør meget i Herning kommune for at sikre rekruttering, bl.a. løn under uddannelse, brancheskift, den gode historie om faget samt opkvalificering af medarbejdere. Vi har fokus på En god lærende organisation.
  I vil derfor møde mange nye elever, fordi vi arbejder med et Top Tunet/uddannelsesmiljø, så vi kan sikre dygtige medarbejder fremover

 • Frivillige:
  Coronaperioden har betydet at vi har ændret på organiseringen af frivillige – dvs. vi arbejder på, sammen med Vennekredsen at nytænke samarbejdet med frivillige. Desuden har vi fået en ny frivilligkoordinator Ruth, som har stor erfaring fra plejeområdet, eftersom hun er tidligere centerleder for Vesterled, vi ser frem til at nyde godt af Ruth store erfaring

 • Tilsyn på Lind Plejecenter:
  Tilsynsrapporten er flot og beboerne trives meget tilfredsstillende. Vi har et udviklingspunkt som handler om magtanvendelse – vi skal have mere fokus på magtanvendelse og der er planlagt at medarbejdere får undervisning i magtanvendelse. I øvrigt henvises til at læse rapporten på vores hjemmeside

 • Nyhedsbreve fra Lind Plejecenter:
  Jeg vil også gerne opfordre jer alle til, at tilmelde jer vores nyhedsbreve fra Lind Plejecenter på hjemmesiden

  Sygefravær:
  Sygefraværet er lavt på Lind Plejecenter, bortset fra Coronasyge

 • Minimere stress:
  I forhold til at minimere stress hos medarbejdere – afprøver vi nu at medarbejdere på A stuen arbejder på fuld tid, dette forløb evaluerer vi på i afslutningen af året

 • Fester:
  Udover vores traditionelle højtider og fester – har vi afholdt en stor fantastisk havefest med musik og dejlig mad til glæde for beboere og deres familier – det planlægger vi også i år. 
  Vi havde en meget hyggelig Melodi Grandprix musik eftermiddag, med guld balloner og bobler. Sommerhusturen er planlagt til uge 36

 • Bæredygtig kost til beboere:
  Køkkenpersonalet er på kursus i bæredygtig kost

 • Terapeuter deltager i dagligdagens arbejde:
  Vi arbejder med et nyt projekt hvor terapeuter deltager i dagligdagen

 • Kæmpe ros og anerkendelse:
  Sidst men ikke mindst stor ros til alle vores kære medarbejdere, for altid at gøre det bedste for alle vores beboere trives og nyder dagligdagen

 

Samarbejde med dig som familie

I Herning kommune har Social og Sundhedsudvalget vedtaget en pårørende strategi, som handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Læs mere om pårørendestrategien.

Samarbejde med familier på Lind Plejecenter

Vi er på Lind Plejecenter meget optaget af at samarbejdet med familier og pårørende opleves som givende og velfungerende til beboernes bedste. 

Vi opfordrer til, at I til enhver tid kan henvende jer til os på Lind Plejecenter, I er meget velkomne til at møde op personligt, ringe eller sende os en mail. 

Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning, og vi aftaler herefter et hurtigt møde med centerleder/gruppeleder. På mødet viser vi vores dejlige hjem frem og informerer om vores værdier.

I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt. Vi arbejder med at inddrage jer i de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
Vi støtter og vejleder jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.

Samtale ved indflytning

Vi holder en samtale i løbet af de første 14 dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen, her snakker vi om de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.

Under samtalen vil vi spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familie aften

Vi planlægger familie aften 2 gange årligt forår og efterår. Du bliver inviteret og vil taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter. Desuden orienteres du om dagligdagen samt evt. nye tiltag.

Vi taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter.

I er velkomne til at komme med jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på familie aftenerne.
I får mulighed for at skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter 

I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres familiemedlem i bo enhedernes sociale eller kulturelle aktiviteter. 

I er ligeledes altid velkomne til, at deltage i plejecenterets frivillige arbejde eller høre mere om Vennekredsens støtte og bidrag.

Vennekredsens fantastiske arbejde

"Vennekredsen" er vores meget aktive hold af frivillige, som hjælper os med at fastholde en dagligdag med indhold og kvalitet til glæde for vores beboere.

Vennekredsen støtter holdet af frivillige, som yder en kæmpe forskel i hverdagen.
Hjælpen består af støtte og arrangement af aktiviteter som bankospil, sangaftner, gudstjenester, udflugter, Sct. Hansfest, høstfest, cykelture.
Kun fantasien sætter grænser for dejlige oplevelser.
 
Du kan blive medlem af Vennekredsen og bakke op om sjove oplevelser i hverdagen.
Vi har altid brug for en ekstra hånd.

Du er velkommen til at kontakte Asbjørn Frank på mobil 40 22 11 44.

Bestyrelsen i Vennekredsen

Bestyrelse, suppleanter og revisorer 2020
Navn Telefon Mailadresse
Formand Asbjørn Frank 40 22 11 44 asbjorn@post1.dknet.dk
Centerleder Gundi Halfmann 96 28 87 50

lidgh@herning.dk 

Kasserer Jesper Krüger

30 31 47 44 hogjkruger@gmail.com 

Revisor Alice Bergmann

40 64 23 10 alice@rindridecenter.dk 

Medarbejder repræsentant Hanne Holm

24 25 11 13

lidhh@herning.dk

Mette Povlsen 30 11 59 84

mettepovlsen@gmail.com

Ulla Hauge 30 28 65 71  ullabruno@outlook.dk 
Poul Siggaard 21 62 41 88 p.siggaard@youmail.dk
Ruth Johannesen  

30 11 34 83

vesterlindvej@hotmail.com 

Suppleant Else Vig  61 28 80 98

elsevig@gmail.com

Suppleant Thomas Nørgaard 97 12 88 02 thellufsen@mail.dk 
Revisor suppleant Erling Arnborg

40 51 17 92 

97 22 39 82

erling.arnborg@gmail.comStøt Vennekredsen - bliv medlem

Du bliver medlem ved at betale et årligt kontingent på 70 kr. eller 100 kr. for ægtepar.

Kontingent overføres til Vennekredsens konto i Nordea 

2570 - 0728 430 729

eller via mobilpay

30 31 47 44

Venligst skriv navn og adresse.

Vennekredsens arbejde 2021

Asbjørn Frank formand for Vennekredsen fortæller:

Vennekredsen har travlt med at udarbejde ansøgninger til fonde, således at beboerne på Lind Plejecenter kan tilgodeses med blandt andet nye cykler. 

Der er flere fonde, som har forhåndsgodkendt at de vil afse midler til en ny cykel, hvilket beboerne ser frem til, de er nemlig meget glade for at komme ud på en frisk cykeltur i nærområdet. 

Vennekredsen har også sendt ansøgninger afsted, med med ønsket om midler til et el-klaver, de håber på positive tilbagemeldinger, således at beboerne kan hygge sig med musik i huset.

Vennekredsen søger ligeledes §18 midler fra Herning Kommune.

Vennekredsen søger flere til cykeljobbet, så hvis du har cykelblod i årene og lyst til frisk luft og en sludder med en beboer, er du velkommen til at henvende dig til formanden for Vennekredsen Asbjørn Frank.

Vennekredsen er på evig jagt efter midler til at forsøde beboernes dagligdag med dejlige oplevelser og aktiviteter.

Vh

Asbjørn Frank
40 22 11 44

Røde Kors tilbyder

Ledsageordning

Røde Kors tilbyder ledsagerordning og kan ledsage dig til læge eller sygehus, fordi det giver tryghed at følges.
Kontaktperson: Gundi Halfmann.


Røde Kors Vågetjenesten

Vågetjenesten tilbyder støtte og nærvær til døende, som aflastning til familien i den sidste periode.

Du kan kontakte:
Ruth Vonge - aktivitetsleder 97 22 42 29 mobil 50 98 31 62
Erni Bærentsen - afløser på 96 28 83 30 mobil 25 21 85 30

Læs mere på Røde Kors

Dekorativt billede