Familie, Vennekredsen og frivillige

Luk alle
Åben alle

Samarbejde med dig som familie

I Herning kommune har Social og Sundhedsudvalget vedtaget en pårørende strategi, som handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Læs mere om pårørendestrategien.

Samarbejde med familier på Lind Plejecenter

Vi er på Lind Plejecenter meget optaget af at samarbejdet med familier og pårørende opleves som givende og velfungerende til beboernes bedste. 

Vi opfordrer til, at I til enhver tid kan henvende jer til os på Lind Plejecenter, I er meget velkomne til at møde op personligt, ringe eller sende os en mail. 

Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning, og vi aftaler herefter et hurtigt møde med centerleder/gruppeleder. På mødet viser vi vores dejlige hjem frem og informerer om vores værdier.

I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt. Vi arbejder med at inddrage jer i de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
Vi støtter og vejleder jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.

Samtale ved indflytning

Vi holder en samtale i løbet af de første 14 dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen, her drøfter vi de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.

Under samtalen vil vi spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner som er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familie aften

Vi planlægger familie aften en gang årligt i foråret. Du bliver inviteret og vil taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter. Desuden orienteres du om dagligdagen samt evt. nye tiltag.

I er velkomne til at komme med jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på familie aftenerne.
I får mulighed for at møde en repræsentant fra Vennekredsen, samt skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter 

I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres familiemedlem i bo enhedernes sociale eller kulturelle aktiviteter. 

I er ligeledes altid velkomne til, at deltage i plejecenterets frivillige arbejde eller høre mere om Vennekredsens støtte og bidrag.

Bestyrelsen i Vennekredsen 2023

Bestyrelse, suppleanter og revisorer 2023

Navn

Telefon

Mailadresse

Formand Ruth Johannesen 30 11 34 83 vesterlindvej@hotmail.com
Centerleder Lene Holmberg  96 28 87 50

lidla@herning.dk 

Kasserer Jesper Krüger

30 31 47 44 hogjkruger@gmail.com 

Revisor Alice Bergmann

40 64 23 10 holmegaardvej@gmail.com 

Medarbejder repræsentant Hanne Holm

24 25 11 13

lidhh@herning.dk

Mette Povlsen 30 11 59 84

mettepovlsen@gmail.com

Asbjørn Frank 40 22 11 44  asbjorn@post1.dknet.dk 
Poul Siggaard 21 62 41 88 p.siggaard@youmail.dk
Suppleant Else Vig  61 28 80 98

elsevig@gmail.com

Suppleant Thomas Nørgaard 97 12 88 02 thellufsen@mail.dk 
Revisor suppleant Erling Arnborg

40 51 17 92 

97 22 39 82

erling.arnborg@gmail.com

 

Støt Vennekredsen - bliv medlem

Du bliver medlem ved at betale et årligt kontingent på 70 kr. eller 100 kr. for ægtepar.

Kontingent overføres til Vennekredsens konto i Nordea 

2570 - 0728 430 729

eller via mobilpay

30 31 47 44

Venligst skriv navn og adresse.

Vennekredsens arbejde 2023

Vennekredsen er vores meget aktive hold af frivillige, som hjælper os med at fastholde en dagligdag med indhold og kvalitet til glæde for beboerne. Vennekredsen støtter holdet af frivillige, som yder en kæmpe forskel i hverdagen. Hjælpen består af støtte og arrangementer af aktiviteter som bankospil, sang, gudstjenester, udflugter, cykelture og hjælp til alle vores fester.

Desuden har Vennekredsen altid travlt med at udarbejde ansøgninger til fonde, således at beboerne på Lind Plejecenter kan tilgodeses med blandt andet nye cykler. 

Det seneste bidrag fra Vennekredsen, er givet til at udsmykke vores indgang til bo enhed A og B 1. sal.

Der er flere fonde, som har forhåndsgodkendt at de vil afse midler til en ny cykel, hvilket beboerne ser frem til, de er nemlig meget glade for at komme ud på en frisk cykeltur i nærområdet. 

Vennekredsen søger ligeledes §18 midler fra Herning Kommune.

Vennekredsen er på evig jagt efter midler til at forsøde beboernes dagligdag med dejlige oplevelser og aktiviteter.

Du kan altid blive medlem af Vennekredsen og bakke op om sjove og givende oplevelser for beboerne.

Venlig hilsen

Ruth Johannesen
Formand
30 11 34 83.

Røde Kors tilbyder

Ledsageordning

Røde Kors tilbyder ledsagerordning og kan ledsage dig til læge eller sygehus, fordi det giver tryghed at følges.
Kontaktperson: Lene Holmberg Andersen.

Røde Kors Vågetjenesten

Vågetjenesten tilbyder støtte og nærvær til døende, som aflastning til familien i den sidste tid.

Du kan kontakte:
Ruth Vonge - aktivitetsleder 97 22 42 29 mobil 50 98 31 62
Erni Bærentsen - afløser på 96 28 83 30 mobil 25 21 85 30

Læs mere på Røde Kors

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121, Lind
7400 Herning 
Tlf.: 96 28 87 50 

Centerleder

Lene Holmberg Andersen
25 72 05 93
lidla@herning.dk 

Afdelingsleder A og B stuen

Birgit Marie Dybendal  Skov 
93 59 47 31 
lidbz@herning.dk   

Afdelingsleder A og B 1. sal

Ditte Inez Meldhedegaard
93 59 47 08
liddim@herning.dk 

Køkkenkoordinator

Karen Bilberg
96 28 87 48

Aktivitetskoordinator 

Mai Lykke Stagsted
93 59 49 03
lidmls@herning.dk 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.