Familie, Vennekredsen og frivillige

Luk alle
Åben alle

Samarbejde med dig som familie

I Herning kommune har Social og Sundhedsudvalget vedtaget en pårørende strategi, som handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Læs mere om pårørendestrategien.

Samarbejde med familier på Lind Plejecenter

Vi er på Lind Plejecenter meget optaget af at samarbejdet med familier og pårørende opleves som givende og velfungerende til beboernes bedste. 

Vi opfordrer til, at I til enhver tid kan henvende jer til os på Lind Plejecenter, I er meget velkomne til at møde op personligt, ringe eller sende os en mail. 

Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning, og vi aftaler herefter et hurtigt møde med centerleder/gruppeleder. På mødet viser vi vores dejlige hjem frem og informerer om vores værdier.

I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt. Vi arbejder med at inddrage jer i de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
Vi støtter og vejleder jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.

Samtale ved indflytning

Vi holder en samtale i løbet af de første 14 dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen, her snakker vi om de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.

Under samtalen vil vi spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familie aften

Vi planlægger familie aften 2 gange årligt forår og efterår. Du bliver inviteret og vil taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter. Desuden orienteres du om dagligdagen samt evt. nye tiltag.

Vi taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter.

I er velkomne til at komme med jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på familie aftenerne.
I får mulighed for at skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter 

I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres familiemedlem i bo enhedernes sociale eller kulturelle aktiviteter. 

I er ligeledes altid velkomne til, at deltage i plejecenterets frivillige arbejde eller høre mere om Vennekredsens støtte og bidrag.

Vennekredsens fantastiske arbejde

"Vennekredsen" er vores meget aktive hold af frivillige, som hjælper os med at fastholde en dagligdag med indhold og kvalitet til glæde for vores beboere.

Vennekredsen støtter holdet af frivillige, som yder en kæmpe forskel i hverdagen.
Hjælpen består af støtte og arrangement af aktiviteter som bankospil, sangaftner, gudstjenester, udflugter, Sct. Hansfest, høstfest, cykelture.
Kun fantasien sætter grænser for dejlige oplevelser.
 
Du kan blive medlem af Vennekredsen og bakke op om sjove oplevelser i hverdagen.
Vi har altid brug for en ekstra hånd.

Du er velkommen til at kontakte Asbjørn Frank på mobil 40 22 11 44.

Bestyrelsen i Vennekredsen

Bestyrelse, suppleanter og revisorer 2020
Navn Telefon Mailadresse
Centerleder Gundi Halfmann 96 28 87 50

lidgh@herning.dk

Formand Asbjørn Frank 40 22 11 44

asbjorn@post1.dknet.dk

Kasserer Ulla Hauge

30 28 65 71

ullabruno@mail.dk

Medarbejder rep. Hanne Holm

24 25 11 13

lidhh@herning.dk

Mette Povlsen 30 11 59 84

mettepovlsen@gmail.com

Niels Iver Houmann Larsen 

28 12 74 95

ihoumann@post12.tele.dk

Suppleant Thomas Nørgaard 

97 12 88 02

thellufsen@mail.dk

Suppleant Else Vig  61 28 80 98

elsevig@gmail.com

Revisor Alice Bergmann 40 64 23 10

alice@rindridecenter.dk

Revisor suppleant Erling Arnborg 40 51 17 92 

erling.arnborg@gmail.com

Poul Siggaard 21 62 41 88 p.siggaard@youmail.dk

Støt Vennekredsen - bliv medlem

Du bliver medlem ved at betale et årligt kontingent på 70 kr. eller 100 kr. for ægtepar.

Kontingent overføres til Vennekredsens konto i Nordea 

2570 - 0728 430 729

eller via mobilpay

30 28 65 71

Venligst skriv navn og adresse.

Vennekredsens arbejde 2021

Asbjørn Frank formand for Vennekredsen fortæller:

Vennekredsen har travlt med at udarbejde ansøgninger til fonde, således at beboerne på Lind Plejecenter kan tilgodeses med blandt andet nye cykler. 

Der er flere fonde, som har forhåndsgodkendt at de vil afse midler til en ny cykel, hvilket beboerne ser frem til, de er nemlig meget glade for at komme ud på en frisk cykeltur i nærområdet. 

Vennekredsen har også sendt ansøgninger afsted, med med ønsket om midler til et el-klaver, de håber på positive tilbagemeldinger, således at beboerne kan hygge sig med musik i huset.

Vennekredsen søger ligeledes §18 midler fra Herning Kommune.

Vennekredsen søger flere til cykeljobbet, så hvis du har cykelblod i årene og lyst til frisk luft og en sludder med en beboer, er du velkommen til at henvende dig til formanden for Vennekredsen Asbjørn Frank.

Vennekredsen er på evig jagt efter midler til at forsøde beboernes dagligdag med dejlige oplevelser og aktiviteter.

Vh

Asbjørn Frank
40 22 11 44

Røde Kors tilbyder

Ledsageordning

Røde Kors tilbyder ledsagerordning og kan ledsage dig til læge eller sygehus, fordi det giver tryghed at følges.
Kontaktperson: Gundi Halfmann.


Røde Kors Vågetjenesten

Vågetjenesten tilbyder støtte og nærvær til døende, som aflastning til familien i den sidste periode.

Du kan kontakte:
Ruth Vonge - aktivitetsleder 97 22 42 29 mobil 50 98 31 62
Erni Bærentsen - afløser på 96 28 83 30 mobil 25 21 85 30

Se eventuelt mere om Røde Kors på deres hjemmeside.

På tur