Familie, Vennekredsen og frivillige

Luk alle
Åben alle

Vennekredsens beretning 10.4.2024

Beretning for Vennekredsen året 2023
Af Poul Siggaard


Ny leder Lene Holmberg Andersen Lind Plejecenter

Gundi valgte at gå på pension den 1. maj 2023 på plejecenterets 10-års fødselsdag.

Lene har overtaget ledelsen af Lind Plejecenter på en stor festdag.
Der var besøg af Herning Folkeblad og åbning af vores nye hønsehus med indflytning af mange nye høns.

Vi har et rigtig godt samarbejde med Lene, og er sikker på,
at vi gennem samarbejdet finder mange gode ideer og
løsninger i tiden fremover til gavn for både beboere, familier og frivillige.

Er der brug for os?

Svaret er helt klart et stort ja. Plejecenteret er presset på personale og økonomi,
derfor er det vigtigt, at vi kan hjælpe til med at planlægge og arrangere aktiviteter til glæde for beboerne.
Vi har heldigvis fået 10.000 kr. i paragraf 18 midler
og vi søger fortsat forskellige fonde fremover.

Tak

Vi vil gerne sende en stor tak til Asbjørn for din fantastiske indsats i vores Vennekreds
igennem mange år til glæde for beboerne.
Dit bidrag og initiativer har givet mange gode stunder for beboerne.
Desuden stor tak til til Lene og Åse for julepyntningen.
Den allerstørste tak går til alle vores frivillige,
som hver uge hjælper og yder en stor indsats til gavn og glæde for alle beboerne,
uden alle frivillige kunne dette slet ikke lade sig gøre.

Hvad laver vi?

 • Vi har bidraget med en donation på 10.000 kr. til en smuk vægdekoration og
  en stol til at pryde væggen ved gangen på 1. salen.
  Kravene fra Brandtilsynet var så strenge, at det var nødvendigt med lidt opfriskning,
  og nu er gangen virkelig blevet flot.
 • Vi donerer penge til jul og påske, hvor beboerne bliver begavet med chokolade.
  Vi har også doneret penge til forskellige former for musikalsk underholdning
  til stor glæde for beboerne.
 • Vi er engagerede i flere aktiviteter, f.eks. banko, cykle, skubbe hold, gudstjenester,
  fester og tilplantning af drivhuset.
 • Vi hjælper til med bussen – køre ture ud i det grønne og
  juleture for at se juleudsmykningen i Herning midtby og
  sidst men ikke mindst den årlige tradition udflugten til sommerhuset ved Vesterhavet.
 • Familieaftener – holdes 1 gang årligt. Vi deltager og får lavet lidt reklame for vores forening.
  Vi beder om mailadresser, da det letter kassererens arbejde.

Ældrerådet

Vi har fået Hanne Kirkegaard fra ældrerådet til at deltage i vores møder.
Rigtig godt med gensidig orientering.

Aktivitetskoordinator fra 1. januar 2024

Mai Lykke Stagsted er blevet ansat som aktivitetskoordinator 15 timer/uge på Lind Plejecenter.
Det er en stor gevinst for både beboere og plejecenteret.
Det er fantastisk for vores Vennekreds, at Mai er blevet ansat til at koordinere
aktiviteter og arrangementer. Mai deltager naturligvis i vores møder fremover.

Tak til alle for et rigtig godt samarbejde! 

Bestyrelsen i Vennekredsen 2024

Bestyrelsen Vennekredsen 2024

Navn

Telefon

Mailadresse

Formand og sekretær
Poul Siggaard
21 62 41 88 p.siggaard@youmail.dk 
Centerleder
Lene Holmberg 
96 28 87 50

lidla@herning.dk 

Kasserer Jesper Krüger

30 31 47 44 hogjkruger@gmail.com 

Revisor Alice Bergmann

40 64 23 10 holmegaardvej@gmail.com 

Aktivitetskoordinator
Mai Lykke Stagsted

93 59 49 03

lidmls@herning.dk

Medarbejderrepræsentant 
Hanne Lykke Asbæk A 1.

96 28 87 21 

lidhl@herning.dk 

Ældreråd 
Hanne Kirkegaard 
  hanneelisabeth53@gmail.com 
Suppleant Else Vig  61 28 80 98

elsevig@gmail.com

Suppleant Thomas Nørgaard 97 12 88 02 thellufsen@mail.dk 

 

 

Samarbejde med dig som familie

I Herning kommune har Social og Sundhedsudvalget vedtaget en pårørende strategi, som handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Læs mere om pårørendestrategien.

Samarbejde med familier på Lind Plejecenter

Vi er på Lind Plejecenter meget optaget af at samarbejdet med familier og pårørende opleves som givende og velfungerende til beboernes bedste. 

Vi opfordrer til, at I til enhver tid kan henvende jer til os på Lind Plejecenter, I er meget velkomne til at møde op personligt, ringe eller sende os en mail. 

Vi oplever, at første henvendelse oftest sker ved en telefonisk opringning, og vi aftaler herefter et hurtigt møde med centerleder/gruppeleder. På mødet viser vi vores dejlige hjem frem og informerer om vores værdier.

I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt. Vi arbejder med at inddrage jer i de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
Vi støtter og vejleder jer i de forhold som opstår, når der sker livsændringer for jeres familiemedlem.

Samtale ved indflytning

Vi holder en samtale i løbet af de første 14 dage - og vi træffer konkrete aftaler om dagligdagen, her drøfter vi de muligheder og eventuelle bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.

Under samtalen vil vi spørge ind til jeres livshistorie, og håber, at I vil være behjælpelig med at fortælle/skrive livshistorien ned, interesser, erfaringer, værdier og vaner som er vigtige pejlemærker i dagligdagen.

Familieaften

Vi planlægger en familieaften på hver bo enhed en gang årligt i foråret. Du bliver inviteret og vi taler om samarbejdet, dagligdagen og aktiviteter på Lind Plejecenter. 

I er velkomne til at komme med jeres ideer til temaer, som I ønsker at drøfte, når vi mødes.
I får mulighed for at møde en repræsentant fra Vennekredsen, samt skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.

Aktiviteter 

I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres familiemedlem i bo enhedernes sociale eller kulturelle aktiviteter. 

I er ligeledes altid velkomne til, at deltage i plejecenterets frivillige arbejde eller høre mere om Vennekredsens støtte og bidrag.

Støt Vennekredsen - bliv medlem

Du bliver medlem ved at betale et årligt kontingent på 70 kr. eller 100 kr. for ægtepar.

Kontingent overføres til Vennekredsens konto i Nordea 

2570 - 0728 430 729

eller via mobilpay

30 31 47 44

Venligst skriv navn og adresse.

Røde Kors tilbyder

Ledsageordning

Røde Kors tilbyder ledsagerordning og kan ledsage dig til læge eller sygehus, fordi det giver tryghed at følges.
Kontaktperson: Lene Holmberg Andersen.

Røde Kors Vågetjenesten

Vågetjenesten tilbyder støtte og nærvær til døende, som aflastning til familien i den sidste tid.

Du kan kontakte:
Ruth Vonge - aktivitetsleder 97 22 42 29 mobil 50 98 31 62
Erni Bærentsen - afløser på 96 28 83 30 mobil 25 21 85 30

Læs mere på Røde Kors

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121, Lind
7400 Herning 
Tlf.: 96 28 87 50 

Centerleder

Lene Holmberg Andersen
25 72 05 93
lidla@herning.dk 

Afdelingsleder A og B stuen

Birgit Marie Dybendal  Skov 
93 59 47 31 
lidbz@herning.dk   

Afdelingsleder A og B 1. sal

Ditte Inez Meldhedegaard
93 59 47 08
liddim@herning.dk 

Køkkenkoordinator

Karen Bilberg
96 28 87 48

Aktivitetskoordinator 

Mai Lykke Stagsted
93 59 49 03
lidmls@herning.dk 

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.