Lind Plejecenter et EDEN - hjem

I juni 2019 bliver Lind Plejecenter det første plejecenter i Midt- og Vestjylland registreret som et Eden hjem.

Eden Alternative er en filosofi, som har til formål at ændre kulturen på plejecenteret, således at plejecenteret er et hjem frem for en institution.
Vi arbejder hver dag for, at beboerne oplever hverdagen meningsfuld med fokus på trivsel og velvære.

 

Du kan se en artikel og en lille film om EDEN på Lind Plejecenter.

Livet er meningsfyldt på Lind Plejecenter

Her er det beboernes ønsker og behov, som kommer i første række og bestemmer hverdagen, vi prioriterer nærvær og tid, hygge med børn, høns i haven.

Vi ligger stor hjertevarme og sjæl i vores have, her kan du gå på opdagelse og bruge alle dine sanser, at se, lytte, dufte og føle og smage på årstidens frugt og grønt. Haven består af mange små oaser, hvor du kan sidde og nyde en kop kaffe og udsigten til de smukke blomster.

Vi har et hjem, hvor beboerne kan leve et liv, der er værd at leve og hvor vi vil gøre alt, for at modgå ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Det betyder kort sagt, at plejecentret har fået indført ti principper i hverdagen, som er med til at give centret en hjemlig atmosfære, hvor medarbejderne har fokus på at skabe stemning af et familieliv i huset. 

At arbejde efter Edens filosofi og principper er en udvikling, der aldrig stopper eller har et endeligt resultat. 

Dekorativt billede

Luk alle
Åben alle

Hjemlighed og hjertevarme går hånd i hånd på Lind Plejecenter

Eden Alternative er en filosofi, som har til formål at ændre kulturen på plejecenteret, således at plejecenteret er et hjem frem for en institution.

Vi arbejder hver dag for, at beboerne oplever hverdagen meningsfuld med fokus på trivsel og velvære. 

Du kan se en artikel og en lille film om EDEN på Lind Plejecenter.

Et rigtigt hjem

Vi ved, at det kan være en stor omvæltning at flytte på plejehjem, derfor gør vi os umage for at skabe et hyggeligt hjem i dejlige omgivelser.

I vores store have kan du følge med i de skiftende årstider, glædes over de allerførste forårsbebudere, plukke jordbær i juni, eller deltage i en lille hyggelig bålfest.

Da vi lægger stor vægt på medindflydelse, har du gode muligheder for at komme med ideer til aktiviteter eller arrangementer. 

Vi tilbereder dagens måltider i vores fire decentrale køkkener.

Faktisk er vi så gode til at skabe små hjem, hvor livet er værd at leve, at vi i 2019 opnåede at blive det første EDEN-registrerede plejehjem i Midt- og Vestjylland. Du kan læse mere om Eden her.

Er du nysgerrig på, hvordan det opleves til hverdag, kan du se meget mere i filmen herunder.

Vi glæder os til at møde dig.

Se film om Lind Plejecenter.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Har du lyst til at få nyheder fra os kan du tilmelde dig ved at klikke her.

Tilmeld dig nyheder på Lind Plejecenter.

Eden årsmøde 2022

                                                                                             Logo

EDEN årsmøde Lind den 30.5.2022
Aase Porsmose
Karin Dahl

Referat:

1. Velkommen: Aase Jonassen byder velkommen og dagsorden gennemgås, et vigtigt emne er fortsættelsen af Eden-arbejdet, når Aase går på pension om ca. et halvt år

- En tidligere klasse af Venner fra Lind skole er ophørt med at komme på plejehjemmet (skolen ønsker ikke at bruge ressourcer herpå), men vi er ved at opbygge et samarbejde med SFO og dagplejen.
Der er lige startet en dagplejer med de samme 4 børn hos de samme beboere.
Dagplejens dag er for nylig blevet afholdt i plejehjemmets have – en kæmpesucces

- 7-8 ungarbejdere er blevet ansat (i samarbejde med Bettina fra Heartwork her i Herning), de er rigtig dygtige til arbejdet og glade for samværet med beboerne

- En dreng er begyndt som privat besøgsven og hans lillesøster har også lyst til at begynde nu 😊

- Under Coronatiden er der blevet serviceret en hel del – et godt hotel kalder beboerne det…., men de er blevet gode til igen at deltage og kommer gerne med input til maden og er interesserede i at være medbestemmende

- Der er stor tilslutning til Banko. Der arbejdes meget på tværs af hele huset og også på tværs af etagerne, der er en mandegruppe på tværs af huset

- En medarbejder går meget op i planter og ”sår”/planter en masse forskellige ting i glasvaser, så beboerne kan følge de yderste lag ganske tydeligt

- 2 beboere deles om borddækning – en dækker bordet, en anden laver servietterne

- Medarbejderne er gode til at sidde sammen med beboerne ved bordet og snakke og hygge. ”Beboerne er min familie, når jeg er på arbejde”

- Når der kommer nye medarbejdere, er det tydeligt, hvor langt stedet er nået. De nye medarbejdere søger fordi de godt kan lide vores værdier, men det sker ofte, at de fortsætter med at gøre som de plejer og skal ”guides” lidt

- Gundi fortæller at alle plejehjem nu bruger ordet familie aftener i stedet for bruger/pårørende aftener. Alle plejehjem i kommunen har efterlignet Lind i måderne at bruge sproget på

- Angående mad, et problem kan være at der ikke altid er mulighed for anden mad, hvis beboerne ikke bryder sig om den serverede mad. Kan dette løses? Hvordan sikres der et vist indhold i køleskabet samt adgang hertil? Problemet er blandt andet at der er 16 mennesker, der spiser sammen, så det er den ”store” egenkontrol, der skal gennemføres
Maden er et emne, der med fordel kan diskuteres. Det er meget forskelligt, hvordan det fungerer i de forskellige hjem, om man smører selv eller ej. Beboerne har mulighed for at have indflydelse på maden og mad diskuteres ofte. Hvordan får vi talt om, hvordan den tilberedte mad serveres? Hvordan får vi skabt meningsfulde ritualer, hvad er menuen?, hvem har lavet maden til os i dag…..

- De nye brandsyn betyder, at næsten alle ting på gangene skal fjernes – de gøres totalt kliniske. Gundi vil kontakte Ældresagen og bed dem gå ind i sagen

- Dialog med familierne om hverdagen 

- En god ide sammen at sætte fokus på det almindelige hverdagsliv på trods af de udefrakommende institutionskrav (lige nu det nye brandtilsyn)

- Gruppelederne har været på fælleskursus med de andre kommunale plejehjem. Oplevede at de var langt i forhold til at have en strategi og et ståsted. Lind gruppelederne oplevede at kurset blev ændret til at de andre skulle have fundet deres ståsted. De andre har været på besøg i Lind og været glade for det, de så og oplevede

2. Sparring – hvilke emner drøftes
- Hvordan forsætter Eden-registreringen - fordele og ulemper herved

- Ikke et krav at der er en nøgleperson

- Det er meget svært at holde fast i en kultur, hvis ikke der arbejdets kontinuerligt og bevidst med en transformation

3. Strategi for næste år

- Jane vil gerne overtage Aases job som Eden-tovholder (Aase ”lærer Jane op”)

- Overveje, hvordan Eden-arbejdet skal foregå fx større/mindre grupper. Alle har et medansvar og skal være med i Eden-arbejdet i hele organisationen

- Gundi vil arbejde for at Lind skal fortsætte som registreret et EDEN hjem og nærmeste leder i kommunen bakker op

4. Eventuelle aftaler mellem stedet og Eden Denmark

- Vi står gerne til rådighed under ovenstående proces, når I skal i gang med Milepæl 2 og med bistand og materiale, når der kommer ny leder

- Aase J vil hente det opdaterede Milepæls materiale i Materiale forum efter sommerferien, så Jane lærer det at kende

- I vil gennemføre et 3-dages kursus i uge 43, fra mandag til onsdag

- Tanker efter mødet: En idé kan være for de øvrige Eden uddannede medarbejdere at gennemføre en brush-up dag, hvor vi gennemføre en lyngennemgang af metoden og sætter gang i udvalgte punkter i Milepæl 2

Tak for et godt møde!

Aase og Karin

 

Eden årsmøde 2021

Vi har oplevet en tid med ro på en anden måde under Corona, som har øget nærværet mellem beboerne og mellem beboere og medarbejdere.
Der er gensidighed i relationerne. Ny beboer har valgt at blive boende.
Rekrutteringsmulighederne bliver langsomt bliver. Vi er blot ikke lige så mærket af dette, som nogle af de øvrige plejehjem. Men vi er bekymrede for fremtidens muligheder.

Medarbejdere fra andre kulturer end den danske er præget af stor respekt og ærer beboerne på en anden måde, hvor vi har fokus på den rehabiliterende tilgang.

Afholdt frivillighedsmøde med mange fremmødte. Gundi har fremlagt, at indsatsen fremover foregår i de enkelte bofællesskaber for at fastholde de positive erfaringer fra Corona tiden. Flere beboere deltager nu i de tilbudte aktiviteter.

Præst, kordegn og kirkesanger kommer alle tre og afholder gudstjeneste i hvert hus.

Ift. samarbejdet med skolen, bliver relations arbejdet nu prioriteret højere.
Gundi vil ansætte ung medarbejdere igen efter endt Corona.

I køkkenet er der fokus på hjemligheden – den er individuel. Udfordres af egenkontrol-kravene.
Dejligt beboerne må sidde tæt sammen under måltiderne igen. Styrker relationerne.
En ny gruppe beboere lever mere som i egen lejlighed. Sætter selvbestemmelse igennem fx i forbindelse med badetid.

Vi igangsætter hyggelige ”lege” efter måltidet for at forlænge den fælles tid.

Beboere drager omsorg for hinanden. Nu kan flere beboere overskue 2 plader under banko.

Strategi for næste år
1. Vi tager fat på den nye Milepæl 2 og skeler til den nye Milepæl 1 for enkelte punkter
2. Planlægning med skolen, at de samme elever kommer hos de samme beboere i mindre grupper. Vi finder  inspiration i bogen Generationsmøder
3. Fokus på gennemførelse af nødvendig dokumentation på mindre tidsforbrugende måder
4. Fokus på fastholdelse af de mange gode frivillige i, at deres hjælp og hvor støtten tager udgangspunkt i beboerne.
5. Opmærksomhed på, at beboerne altid er i centrum

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Lind Plejecenter
Gadegårdsvej 121
Lind
7400 Herning

Tlf.: 96 28 87 50

Lene Holmberg Andersen
Konstitueret Centerleder
lidla@herning.dk 

25 72 05 93

Afdelingsleder
Birgit Marie Dybendal  Skov 
lidbz@herning.dk 

93 59 47 31  

Køkkenkoordinator
Karen Bilberg 96 28 87 48

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.