Dagligdagen på Lindegården

Et dejligt sted at bo.  

Lindegården og boligen er dit hjem. Hensynet til dine værdier, behov og din livshistorie vægter vi højt, således at der er mulighed for, at dit hverdagsliv kan udfolde sig individuelt og i fællesskab, alt efter hvad du ønsker og magter. 

Ved at bo på Lindegården vælger du et sted, hvor vi tilstræber at respektere og møde dig med høj faglighed og menneskelig forståelse.

Luk alle
Åben alle

Hverdagen på Lindegården

Vi arbejder med Marte Meo. Det er en metode, hvor samspillet og kommunikationen mellem plejepersonalet og den enkelt beboer optages på video. Metoden er med til at give indblik og forståelse for beboernes adfærd og hvad beboeren har brug for i bestemte situationer. Metoden kræver skriftlig samtykke fra beboer eller pårørende.

Der holder en indflytningssamtale, hvor vi taler om din ønsker og behov i forhold til et indholdsrigt hverdagsliv. Det er også her, vi taler om, hvilke opgaver du selv eller din pårørende kan varetage. Fysisk og psykisk aktivitet er vigtig for sundheden og værdighed uanset bolig, derfor bør alt det du selv kan kan naturligvis forsætte. 

Vi håber indflytningssamtalen er med til af få klarhed over gensidige forventninger. 

Besøg af og samvær med pårørende og venner kan fortsætte uændret, når du bor på Lindegården og vi ser frem til at et godt samarbejde med din pårørende. 

Vi ser pårørende som helt centrale ressourcepersoner for beboerne  og vi ser frem til et godt samarbejde. Indflytningssamtalen håber vi bidrager til klarhed over gensidige forventninger. Pårørende har nært kendskab til og er af stor værdi for beboeren, derfor tilstræber vi at styrke relationen mellem den pårørende og beboeren, inddrage viden og erfaringer, vejlede og drage omsorg. Vi sætter pris på, at I henvender jer til personalet eller ledelse, hvis der er noget I undre jer over eller har brug for en snak omkring.

Det praktiske i forbindelse med indflytning skal I som pårørende selv stå for.

Læs Herning Kommunes pårørendestrategi.          

Velkomstbrochure

Ønsker du mere information kan du rekvirere en velkomstbrochure på mail.

Kontaktinfo

Lindegården Plejecenter
Lindegårdsvej 3
7400 Herning

Tlf.: 96 28 56 00

Eva Østergaard
Centerleder
Mail: lipeo@herning.dk

Gitte Bak Nielsen
Afdelingsleder blok A og C I.
Mail: lipgbn@herning.dk

Helle Tornvig Andersen
Afdelingsleder blok B og C st.
Mail: liphg@herning.dk

Maja Serve Christensen
Afdelingsleder blok D
Mail: lips4@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.