Marte Meo

Marte Meo er:

 • en metode - ikke en teori. Marte Meo er latinsk og betyder "ved egen kraft"
 • en kommunikations metode, som handler om at udvikle udviklingsstøttende relationer, trivsel og livskvalitet
 • kan bruges til alle, når det drejer sig om læring i kontakts- og samspilsmetoder. https://www.martemeo.dk/.
 • Home (martemeo.com)
Luk alle
Åben alle

Marte Meo - hvad er det?

Marte Meo principper

Elementerne i det udviklingsstøttende samspil kaldes for Marte Meo

principperne og er karakteriseret ved følgende:

 • Følge initiativ
 • Positiv bekræfte initiativet
 • Benævne egne og andres initiativer
 • Turtagning
 • Positiv ledelse.

Metoden bygger på en Videooptagelse og en analysedel.

Et Marte Meo forløb

Et forløb består typisk af 3-5 videooptagelser, hvor en beboer og hjælper bliver filmet i en given situation. Der kan også være en større gruppe med flere personer og hjælpere f.eks. ved spisebordet i forbindelse med et måltid eller en aktivitet. Video giver konkrete situationer - ikke fortolkninger.

Analysedelen handler meget om at finde ud af, hvilket funktionsniveau beboeren har, og hvad beboeren kan have glæde af i samspillet.

I analysedelen ses der på elementerne i det udviklingsstøttende samspil.

Marte Meo i hverdagen 

På Lindegården har vi beboeren i centrum. Vi bruger Marte Meo metoden til udvikling af personalet, så de kan blive bedre til at tilgodese den enkeltes beboeres behov. Dermed kan vi gøre hverdagen mere tryg, overskuelig og genkendelig.

At gøre samspillet mellem beboer og personalet udviklende, så der skabes livskvalitet for den enkelte beboer.

Med Marte Meo metoden gøres personalet mere bevist om at opbygge en god relation til beboeren.

Mere om Marte Meo

Henvisninger til mere information via hjemmesider:

www.martemeo.dk/

www.martemeo.com/

Litteratur:

 • Marte Meo metodens teori og praksis v/ Jytte Birk Sørensen
 • Marte Meo i praksis v/ Pernille Roug 

Kontaktinfo

Lindegården Plejecenter
Lindegårdsvej 3
7400 Herning

Tlf.: 96 28 56 00

Eva Østergaard
Centerleder
Mail: lipeo@herning.dk

Helle Tornvig Andersen
Afdelingsleder blok B og C
Mail: liphg@herning.dk

Maja Serve Christensen
Afdelingsleder blok A og D
Mail: lips4@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.