Dagligdagen

Hver dag er der samvær for beboere, der ønsker det i solstuerne

Alle som har lyst, kan nyde deres måltider i Solstuen.

Vi forsøger at lave aktiviteter, som passer til dig.

Hver 2. tirsdag (lige uger) er der gudstjeneste kl. 14.30 af sognets præster på skift. Gudstjenesten afholdes i cafeteriet ved hovedindgangen.

Efter gudstjenesten er der fællessag og kaffe med brød til.

Hver 2. torsdag(ulige uger) er der spillemænd kl. 10-11 oppe i vores afsnit. Her møder der 3-4 spillemænd op til en glad stund, hvor der synges og spilles sammen med beboerne

Vi deler en bus med 2 andre plejehjem, så ca. hver 3 uge, kører vi en tur med de beboere, som ønsker det.

Der bliver lavet et månedsprogram for beboerne, hvor du kan se, hvad der foregår måned for måned.

Alle beboere vil få tildelt en kontaktperson. Kontaktpersonen er det personalemedlem, som du er i tættest kontakt med i forhold til dine pårørende, indkøb og hverdagen i øvrigt.

Kontaktinfo

Rosenlund Centret
Sydgaden 8
Snejbjerg
7400 Herning

Tlf.: 96 28 55 55

Ulla Kristensen
Centerleder
Tlf.: 96 28 55 64
Mail: rosul@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.