Frivillige og pårørende

Frivillige

Vi har nogle frivillige som kommer og går tur med vores beboere hver onsdag kl. 15. 
Andre hjælper os med bussen, både som chauffør og medhjælper.

Hver torsdag kommer der en frivillig og cykler med vores Rickshaw cykel, han kører 2 ture hver gang med 
1-2 beboere ad gangen.

Bussens venner

Bussens venner er en bestyrelse med medlemmer, som står for vores fælles bus. Vi deler bussen med Toftebo og Lind.
Det koster 50 kr. at være medlem om året.
Der er generalforsamling i april måned.
Formand er Svend Bülow 52404006.

Beboer- og pårørendegruppen

Rådet skal have "fingeren på pulsen" vedrørende det daglige liv.
Rådet skal høres om udfaldet ved embedslægebesøg og kommunal besøg.
Rådet består af beboere, pårørende, medarbejdere leder og repræsentant for ældrerådet.

Der afholdes 4 årlige møder.  

Sidst i november afholdes et julearrangement for beboere og pårørende. Her fortælles om, hvad vi har lavet i årets årets løb. Ved dette arrangement, opfordres de pårørende til at hjælpe beboerne med at få pyntet til jul på stuerne.

 

Kontaktinfo

Rosenlund Centret
Sydgaden 8
Snejbjerg
7400 Herning

Tlf.: 96 28 55 55

Ulla Kristensen
Centerleder
Tlf.: 96 28 55 64
Mail: rosul@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.