Familie og pårørende

Samarbejde med jer som familie

Pårørende er altid velkommen til f.eks. at deltage i vores fælles arrangementer, hverdagsaktiviteter samt spisning.

Vi er meget åbne overfor indkomne forslag til aktiviteter. Pårørende er meget velkommen til at hjælpe os ved samvær eller aktiviteter.

Luk alle
Åben alle

Referat fra familie aftner november 2023

Resume af aftenens informationer:

Søglimt har været ramt af rekrutteringsproblemer, så det har været en hård sommer for alle, både beboer, pårørende og medarbejderne.
Vi har haft udfordringer af forskellig slags, og vi har mærket effekten af at skære normeringen helt ind til benet.

Igennem de sidste par måneder har vi derfor kæmpet med at få ansat de rette medarbejdere, og det ser endelig ud til, at vi er nogenlunde i hus med det. Så nu krydser vi fingre for, at både de nye medarbejdere bliver glade for at være her på Søglimt, men også at vi og I bliver glade for de nye medarbejdere.

Ser man lidt ud i fremtiden, så viser prognoserne at der i 2030 i Sundhed og Ældre i Herning Kommune vil mangles 600 medarbejdere. Så det er lidt af en udfordring vi står overfor. Allerede nu kan vi jo mærke manglen på faglærte, for når vi slår en stilling op, vil kun en ud af 5 ansøgere være faglært.

Samtidig er udgifterne steget og budgetterne er ikke helt tilrettet efter denne prisstigning. Der er lige kommet nye normeringsnøgler 2024, og det betyder for Søglimt, at vi får omkring 30 timer mere om ugen, fordelt på alle 4 afdelinger og i alle vagtlagt. Så i forhold til vores økonomi betyder det, at vi får et lidt mindre merforbrug pr. uge end vi har I år. Men min forhåbning om at kunne øge bemandingen om aftenen, har desværre lange udsigter.

Den virkelig vi ser ind i har også betydning for jer som pårørende. Den nye virkelighed er, at I skal hjælpe med flere ting. Det kan både være tøjvask eller rengøring, når I er på besøg. Det betyder ikke, at vi ikke længere vil gøre disse ting, men det betyder, at hvis I begynder at hjælpe med noget af det I kan, bliver der mere tid til at fordybe sig i det faglige arbejde for medarbejderne. De politiske vinde der blæser er ønsket om meget mere frivillighed, at man måske i fremtiden kun har aktiviteter og arrangementer planlagt og båret af frivillige.

Så vi står i en situation hvor der er få ressourcer i form af både faglighed og økonomi. Samtidig er der høje krav fra mange sider. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at optimere vores hverdag, således at vi får det meste ud af vores ressourcer. Vores pejling sigter mod høj trivsel hos alle, både beboer, pårørende og medarbejderne, og alle i huset tager deres del af ansvaret hver dag.

Det sidste halve år har også budt på andre udfordringer, især det store lynnedslag har voldt problemer. Dette er et problem vi fortsat bøvler med, men der er udsigt til at elevatorerne bliver lavet inden jul. Udendørs vil vi bøvle med opgravning af vejen fra nu og frem til engang i foråret vil jeg tro, derfor vil der på skift være lukket enten ved A eller B.

Hanne P er i fuld gang med at søge midler til forskellige ting, som for eksempel en bålhytte ved afdeling A da den del af haven ikke bliver brugt så meget. Ligeledes søger vi om midler til at få Ole til at komme og spille i afdelingerne. Der bliver også søgt til vippedyr til legepladsen, som dagplejebørnene ofte bruger, og til silhuetter af dyr i haven udskåret i jern og de kommer til at stå i skoven også på den anden side af afdeling A.

I det hele taget vil vi gerne have, at I kommer med gode ideer til aktiviteter og arrangementer, eller kom og hyg jer på afdelingerne, hvis I har tid og mulighed.
Måske der kan blive lavet en pårørendegruppe eller noget? I det hele taget så byd endelig ind med det du kan. Vi mangler for eksempel ofte noget, der kan foregå om eftermiddagen eller om aftenen. På disse tidspunkter er der kun få på arbejde, og beboerne er meget alene her. Vi er meget modtagelige for ideer og hjælp, både i form af materielle ting, men også i form af hænder der kan byde ind med noget.

Til slut vil jeg gerne sige tak, fordi I bakker så godt op om medarbejderne. Jeg kunne mærke og høre rundt ved bordene, at I alle ser det store stykke arbejde de gør, så tak for det 

Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Centerleder

Referat fra familie aftner forår 2023

Referat fra familie aftener

Tak for et flot fremmøde til familie aftener for både afdeling A og B. Det er en fornøjelse, at I bakker så godt op om disse aftner, og at I er med til at skabe en god stemning.
Til familie aftenen blev der orienteret om konsekvenser af balanceplan 2023. Herunder orientering om de afskedigelser, der har været nødvendige. Det kan nævnes at balanceplanen har påvirket rengøringen, de ansatte der har været i afdelingskøkkenerne om formiddagene, aktivitetspersonalet og endvidere er flere personaler gået ned i tid, blandt andet vores køkkenpersonale i centralkøkkenet.
Ligeledes er der skåret i fremmødeprofilen, således at der er flere og længere perioder, hvor der kun er 1 medarbejder på hver afdeling. Ledelsen er også blevet anderledes, så vi nu kun har en afdelingsleder. Lisbeth, som var afdelingsleder i B, havde et ønske om at frasige sig ledelsen og fungere som sygeplejerske i stedet. Dette er imødekommet, og vi ansætter ikke en ny afdelingsleder. Ligeledes har vi haft Susanne til at varetage personaleledelse i køkkenet. Denne funktion stopper hun med, og personaleledelsen af køkkenet overgår til centerlederen.
Dette betyder, at det er Malene Vygg Hansen og undertegnet der udgør ledelsen på Søglimt Plejecenter nu.
Alt i alt er der skåret helt ind til benet, og det har selvfølgelig en konsekvens for vores hverdag, og det har en konsekvens for jer som pårørende. Vi vil gerne henstille til, at I tager ansvar for opgaver som bestilling af frisør, at hvis I synes der er beskidt, så hjælp gerne med at tørre støv af, eller hvis der er tørt tøj i tørretumbleren, så må I meget gerne hjælpe med at lægge det sammen og lægge det på plads. Alt i alt vil vi gerne, at I er opmærksomme på hvor I som pårørende, kan hjælpe jeres kære.
Vi har et ønske om at fortsætte med at holde liv i huset, og også holde fast i de traditioner der er omkring fester og gæster. Der er desværre ikke penge til alt, så der kan komme egenbetaling, hvis vi skal have underholdning i form af fx musik.
De arrangementer der ligger i nær fremtid er Veteranbil træf den 16. maj kl. 14:00 – 16:00 og sommerfest den 1. juni. Vi har et efterårs musik arrangement med Jazz i november.
Husk at I kan låne vores bus, hvis I ønsker at tage på tur med jeres pårørende. Der er et opstartsgebyr på 50 kr. og der afregnes per kørt km. Se mere i den pjece der er udleveret til beboerne. Der kan være i alt 9 personer i bussen og det kræver kun almindeligt kørekort.
Ligeledes er der mulighed for at låne vores cykel, bare spørg på afdelingerne.
Pavillonen er også klar til at blive brugt, gå en tur i haven og nye roen og varmen i pavillonen.
Vi prøver at holde fast i at Søglimt er et hjem fremfor en institution. Her skal være rart at være og livet skal leves også i den sidste tid. Vi er dog i en fase, hvor alle føler presset, så hvis du ikke lige kan finde et personale, så husk at det kan være, der kun er en enkelt på afdelingen.
Vi håber, I fortsat vil støtte os og håber på fortsat godt samarbejde. Husk at hvis der er noget I har brug for at få vendt, så kom endelig til mig eller Malene. Vi vil meget gerne høre om det I oplever, og hjælpe med at finde løsninger inden problemerne bliver for store.
Kommentar og reaktion fra pårørende til ovenstående omhandlede meget, at der ikke var stor forståelse for de konsekvenser balanceplan 2023 har for beboerne. Der er heller ikke den store forståelse for at medarbejderne skal løbe stærkere. Generelt er pårørende glade for personalet på Søglimt, og den måde deres kære bliver taget sig af, men der er en usikkerhed og utryghed for den fremtid vi ser ind i.
Venlig hilsen

Referat fra familie aftner april 2022

Referat fra familie aftner på Søglimt

Tusind tak for nogle rigtig dejlige aftner. Det er dejligt, at der er så mange der deltager. vi mødes igen i november.

Velkomst ved Lisbeth og Malene:

Malene og Lisbeth fortæller lidt om hverdagen på afdelingerne og der bliver snakket lidt om de forskellige faste aktiviteter. Udover de faste aktiviteter, er der også det vi kalder ”pop-up” aktiviteter. Det kan være alt fra damefrokoster på tværs af afdelingerne, bingo, sang i fællesrummet til tur i haven og meget andet,

Gerd fortæller:

Et af de emner Herning Kommune er optaget af, er nærledelse.
Lisbeth og Malene blev ansat for cirka et år siden og de har arbejdet hårdt på at komme ind i deres nye rolle og få fodfæste i en kommunal kultur.
Formålet med nærledelsen er, at kvalificere ledelsen og være tæt på beboerne og medarbejderne, så de bedre kan følge med i både medarbejdernes og beboernes trivsel. Ligeså skal de være med til at fastholde forandringer og være opmærksomme på trivsel og mistrivsel, og indsætte med kompetence øgning blandt personalet.

I som pårørende, vil også kunne få en mere kvalificeret samtale om netop jeres kære, fordi de er tættere på beboerne, og har et mere dybdegående kendskab til dem.
Jeg håber I oplever, at de kan besvare jeres spørgsmål, og at I bliver hørt, når I har en forespørgsel.

Corona har været forbi her på Søglimt. Den kom mere eller mindre koncentreret omkring vinterferien. Vi kom igennem, på trods af det var svært, at få enderne til at nå sammen. Stor tak til jer for jeres forståelse og overbærenhed for hele situationen, så vi kom igennem med skindet på næsen.
Vi er nu glade for, at vi nu har en nærmest normaliseret hverdag igen her på Søglimt. Alle restriktionerne er mere eller mindre væk, og vi kan bevæge os på tværs af afdelingerne, uden at være bekymret for smittespredning. Vi minder stadig hinanden om de hygiejniske principper, for at minimere en eventuel smitte.

Generelt har vi her på Søglimt haft udfordringer med et højt sygefravær blandt medarbejderne. Corona har ikke hjulpet på fraværet, men det er et fokusområde vi har i ledelsesgruppen, og i vores lokale MED udvalg. Nu håber vi, at foråret og sommeren og fravær af corona kan bringe fraværet ned. Det ser jeg allerede tegn på. Så forhåbentlig når vi mødes igen om et halvt års tid, kan jeg fortælle en god historie om, at fraværet er blevet mindre. Det vil være med til at øge beboernes trivsel og tryghed betragteligt.

Generelt er der sket meget i huset, siden vi så hinanden for et halvt år siden.
Vi har fået en ny pedel, Jan, og han har brugt meget af sin tid på, at få styr på de fysiske rammer, samtidig med at han skal håndtere byggeri. Byggeriet er også årsagen til, at vi sidder lidt klemt her.
Vi forventer at byggeriet er færdigt omkring oktober, så forhåbentlig kan vi til næste familie aften sidde i den nye tilbygning.

Byggeriet har betydning for de fællesaktiviteter, vi ellers gerne vil holde med alle beboerne, jer familier og personalet. Vi kan ikke holde de større arrangementer før byggeriet, er slut. Dog vil vi se, om vi ikke kan stable en sommerfest på benene i august og håber så, vi har vejrguderne med os til denne dag, da det bliver en udendørs begivenhed.

Byggeriet har betydning for den ”nye del” af haven. Denne del kan vi ikke optimere i år, men i stedet bruger pedellerne en del kræfter på, at få plantet og ommøbleret i den ”gamle del” af haven. Det betyder, at vi får flere blomster og buske i haven. Vi får sat hønsehuset op og får liv i hønsegården igen.
Vi er ved at søge midler til endnu flere blomster og buske, og måske en lille legeplads til små børn. Det er godt, hvis der kommer børnebørn eller oldebørn på besøg.
Måske også dagplejebørnene kan komme forbi og skabe liv i haven.
Vi håber at få held med ansøgningerne, så vi kan finanserne forandringerne.
Alt i alt håber vi, at vi får en have, der er mere tilgængelig for beboerne, hvor der er oplevelser der kan påvirke flere sanser. I skal endelig benytte jer af haven i det omfang vejret er med os. Og pavillonen er også mulig at låne, hvis I gerne vil holde en hyggedag eller fødselsdag.

Herning Kommune har fået en ny hjemmeside. Det betyder, at I skal tilmelde jer nyhedsbrevet igen. Indimellem når jeg har informationer, jeg gerne vil dele med jer pårørende, ligger jeg et nyhedsbrev på hjemmesiden.
Så jeg vil gerne opfordre jer alle til, at tilmelde jer inde på hjemmesiden.

De udfordringer vi står overfor, er som for alle andre, rekrutteringsproblemer.
Jeg har været nødt til at ansætte ufaglært personale. De har brug for mere oplæring end faglærte, men jeg synes de har gjort det rigtig godt. Vi opfordrer de ufaglærte til at tage uddannelse og så ”udskifter” vi på den måde ufaglærte med faglærte i takt med at det kan lade sig gøre.

Strategien i Herning Kommune er bl.a. at satse meget på udenlandsk arbejdskraft, så det er det vi må forvente, at der sker i fremtiden. Der er forskellige tiltag i gang, og forhåbentlig kommer der flere elever på skolerne, så vi kan få faglært personale med tiden. Vi har størst udfordring med at ansætte i aftenvagt og i weekenderne. Vi er gået over til, at alle kan arbejde hver 3. weekend, men det betyder, at vi skal have nogle faste weekendafløsere. To af dem vi har haft gennem en længere periode, holder inden sommer da de der er færdige med deres uddannelse.

Det var lidt fra mig omkring løst og fast her på Søglimt, jeg vil gerne høre om I har kommentar eller andre spørgsmål.

Kommentar fra pårørende:

En fortæller, at hun kan mærke en positiv forskel i miljøet, at medarbejderne kan svare på flere spørgsmål og at svarene er mere kvalificerede.

En anden bemærker, at medarbejderne virker mere engagerede end tidligere.

Der kommer forslag om fuglehuse og svævende foderbræt, fodring med fuglefrø af blanding no-mess. Fuglekasser op i træerne. Det vil være med til at få flere fugle i haven.

Kontaktinfo

Plejecenter Søglimt
Nørrevang 30
7451 Sunds

Tlf.: 96 28 55 00

Gerd Bang Madsen
Centerleder
Tlf.: 96 28 55 01
Mobil: 22 18 68 61

Mail: sogbm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.