Familie og pårørende

Samarbejde med jer som familie

Pårørende er altid velkommen til f.eks. at deltage i vores fælles arrangementer, hverdagsaktiviteter samt spisning.

Vi er meget åbne overfor indkomne forslag til aktiviteter. Pårørende er meget velkommen til at hjælpe os ved samvær eller aktiviteter.

Luk alle
Åben alle

Referat fra familieaften april 2024

Tak for et par rigtige hyggelige familie aftner.

Her er som lovet en kopi af det, jeg orienterede om på aftenen.

2024 er jo allerede godt i gang.
Vejen ude foran er endelig blevet færdig, det er rigtig dejligt. Lidt grave arbejde er der dog stadig i udsigt. Vi ved bare endnu ikke, hvornår eller i hvor stort omfang det kommer til at påvirke os, men vi mangler fortsat at få separeret kloak.

Derudover har vi fået molokker, så de grønne containere forsvinder inden længe.

Der var ønske om, at få klippet hækken godt ned uden for køkkenet og de lejligheder i B der vender ned mod søen, således at beboerne kan se bedre ud i haven, når de sidder ned. Det har pedellerne nu gjort, til stor glæde for beboerne i B stuen.

Renovering af facade ved indgang A.
Processen er i gang, men det er ikke er lige til, s der skal tages et stort lån hjem og derfor trækker processen ud. Med lidt forsigtig optimisme håber vi, at facaden bliver renoveret i løbet af sommeren.

Vi har fået sat lås på lågerne til medicinskabene i lejlighederne. Det er et krav fra sundhedsstyrelsen, at vi skal opbevare medicinen, således at ingen uvedkommende kan tilgå medicinen. Systemet er indrettet sådan, at hvis der skulle ske svind af medicin, så kan vi se hvem der har været i skabet og hvornår.

Foråret er så småt ved endelig at vise sig, og derfor har vi igen taget hul på aktiviteten cykling. Det betyder at 2 formiddage om ugen kommer der frivillige og cykler med beboerne. Vi har desværre ikke en cykel hvor vi kan køre en kørestol op på, så det er kun de mere mobile beboer der får glæde af dette.

På A 1. sal har vi fået 2 unge piger fra 6. klasse, der gerne vil være frivillige. De kommer onsdag eftermiddag og spiller og hygger med beboerne i opholdsstuen.
Ellers kører aktiviteterne, som de har gjort længe med avis, sang, ud i det blå og en omgang ugens overraskelse. Samarbejdet med Skalmeje Skolen kører også fortsat.

Derudover er der flere arrangementer, hvor I er meget velkomne til at deltage.
Den 15. maj kommer veteranbilklubben og viser biler frem i haven.
13. maj om eftermiddagen er der korsang.
Dagplejebørnene kommer og laver royalrun i haven. De kommer i øvrigt ofte forbi og leger i haven.

Vi holder havefest den 16. juni, og krydser fingre for, at vi kan gennemføre i år. Ikke flere lynnedslag tak.

Den 4. september kommer palmehaveorkesteret igen og underholder.

Den 4. og 5. november er der familieaften igen.

Udover de nævnte ting, kan der sagtens opstå andre muligheder for hyggeligt samvær.

Husk I kan låne solstuerne, multirummet eller pavillonen, hvis I selv vil holde lidt familiehygge eller fødselsdage. I kan kontakt mig, så jeg får det lagt ind i kalenderen.

Søglimt bussens medlemskab løber fra juni til juni. Kontingent er i år fastsat til 150 kr. Derudover er der gebyr pr. kørt tur. Her kan man købe enkelte ture eller et 5 turs kort. Bussen kan lejes hvis man gerne vil på tur, det koster et startgebyr og derefter pr. kørt km.
Hvis man er interesseret i dette, så kontakt Hanne eller Holger. Det er ham, der holder styr på bussens kalender.

Sommerferien kommer igen i år, og vi forsøger så vidt det er muligt at dække vagterne, så I ikke kommer til at opleve de helt store udsving, men et er planlægning, noget andet er hvordan verden ser ud, når vi når sommeren.
Men I skal vide, at vi gør alt hvad vi kan, for at både beboerne, pårørende og medarbejderne får en god sommer.

Den udfordring vi tumler mest med i øjeblikket, er aftenvagterne. Det er svært at være synlige og tilgængelige, når der er 1,5 medarbejder på hver afdeling.
Vi prøver forskellige modeller af, men faktum er, at budgettet ikke kan bære, at vi opnormerer, så der kan være 2 medarbejdere på hver afdeling hvor gerne jeg end ville gøre det.

Som altid gælder det, at hvis I oplever noget, I undre jer over, så kom endelig til mig eller Malene.
Vi vil meget gerne involveres. Kig forbi, ring eller skriv en mail.

Referat fra familie aftner november 2023

Resume af aftenens informationer:

Søglimt har været ramt af rekrutteringsproblemer, så det har været en hård sommer for alle, både beboer, pårørende og medarbejderne.
Vi har haft udfordringer af forskellig slags, og vi har mærket effekten af at skære normeringen helt ind til benet.

Igennem de sidste par måneder har vi derfor kæmpet med at få ansat de rette medarbejdere, og det ser endelig ud til, at vi er nogenlunde i hus med det. Så nu krydser vi fingre for, at både de nye medarbejdere bliver glade for at være her på Søglimt, men også at vi og I bliver glade for de nye medarbejdere.

Ser man lidt ud i fremtiden, så viser prognoserne at der i 2030 i Sundhed og Ældre i Herning Kommune vil mangles 600 medarbejdere. Så det er lidt af en udfordring vi står overfor. Allerede nu kan vi jo mærke manglen på faglærte, for når vi slår en stilling op, vil kun en ud af 5 ansøgere være faglært.

Samtidig er udgifterne steget og budgetterne er ikke helt tilrettet efter denne prisstigning. Der er lige kommet nye normeringsnøgler 2024, og det betyder for Søglimt, at vi får omkring 30 timer mere om ugen, fordelt på alle 4 afdelinger og i alle vagtlagt. Så i forhold til vores økonomi betyder det, at vi får et lidt mindre merforbrug pr. uge end vi har I år. Men min forhåbning om at kunne øge bemandingen om aftenen, har desværre lange udsigter.

Den virkelig vi ser ind i har også betydning for jer som pårørende. Den nye virkelighed er, at I skal hjælpe med flere ting. Det kan både være tøjvask eller rengøring, når I er på besøg. Det betyder ikke, at vi ikke længere vil gøre disse ting, men det betyder, at hvis I begynder at hjælpe med noget af det I kan, bliver der mere tid til at fordybe sig i det faglige arbejde for medarbejderne. De politiske vinde der blæser er ønsket om meget mere frivillighed, at man måske i fremtiden kun har aktiviteter og arrangementer planlagt og båret af frivillige.

Så vi står i en situation hvor der er få ressourcer i form af både faglighed og økonomi. Samtidig er der høje krav fra mange sider. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at optimere vores hverdag, således at vi får det meste ud af vores ressourcer. Vores pejling sigter mod høj trivsel hos alle, både beboer, pårørende og medarbejderne, og alle i huset tager deres del af ansvaret hver dag.

Det sidste halve år har også budt på andre udfordringer, især det store lynnedslag har voldt problemer. Dette er et problem vi fortsat bøvler med, men der er udsigt til at elevatorerne bliver lavet inden jul. Udendørs vil vi bøvle med opgravning af vejen fra nu og frem til engang i foråret vil jeg tro, derfor vil der på skift være lukket enten ved A eller B.

Hanne P er i fuld gang med at søge midler til forskellige ting, som for eksempel en bålhytte ved afdeling A da den del af haven ikke bliver brugt så meget. Ligeledes søger vi om midler til at få Ole til at komme og spille i afdelingerne. Der bliver også søgt til vippedyr til legepladsen, som dagplejebørnene ofte bruger, og til silhuetter af dyr i haven udskåret i jern og de kommer til at stå i skoven også på den anden side af afdeling A.

I det hele taget vil vi gerne have, at I kommer med gode ideer til aktiviteter og arrangementer, eller kom og hyg jer på afdelingerne, hvis I har tid og mulighed.
Måske der kan blive lavet en pårørendegruppe eller noget? I det hele taget så byd endelig ind med det du kan. Vi mangler for eksempel ofte noget, der kan foregå om eftermiddagen eller om aftenen. På disse tidspunkter er der kun få på arbejde, og beboerne er meget alene her. Vi er meget modtagelige for ideer og hjælp, både i form af materielle ting, men også i form af hænder der kan byde ind med noget.

Til slut vil jeg gerne sige tak, fordi I bakker så godt op om medarbejderne. Jeg kunne mærke og høre rundt ved bordene, at I alle ser det store stykke arbejde de gør, så tak for det 

Med venlig hilsen

Gerd Bang Madsen
Centerleder

Kontaktinfo

Plejecenter Søglimt
Nørrevang 30
7451 Sunds

Tlf.: 96 28 55 00

Gerd Bang Madsen
Centerleder
Tlf.: 96 28 55 01
Mobil: 22 18 68 61

Mail: sogbm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.