Familie og pårørende

Familie samarbejde

Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en ny pårørende strategi. Den handler om samarbejdet mellem familier og personalet.

Sådan samarbejder vi med jer

I kan til enhver tid henvende jer til os på Vesterled. I er velkomne til at møde op personligt. I kan også ringe til os, eller sende os en mail.

Vi oplever, at første kontakt oftest sker ved at I ringer. Der kan vi så aftale et hurtigt møde med en gruppeleder eller kontaktperson.
På mødet viser vi vores dejlige hjem frem, og informerer om vores hverdag og hvad vores værdier er.

Samarbejde

 • I er som familie altid velkomne, uanset tidspunkt.
 • Medindflydelse og dialog med jer som familie, er vigtige værdier hos os.
 • Vi vender altid de vigtige beslutninger, som har betydning for jeres familiemedlem.
 • Vi støtter og vejleder jer i de forhold, som opstår når der sker livsændringer for jeres kære.
 • Vi vejleder, når der opstår behov for andre relevante tilbud fra kommunen.

Indflytning

 • Vi har en samtale i løbet af de første 14 dage. Her træffer vi konkrete aftaler om, hvordan din dag kan være.
 • Vi snakker om de muligheder og eventuel bekymringer, som en flytning medfører for jer som familie.
 • Under mødet, vil vi spørge ind til jeres livshistorie. Vi håber så, at I vil hjælpe os med at fortælle og skrive den ned.
  Interesser, erfaringer, værdier og vaner. Det er vigtige redskaber, for at vi kan gøre dagen god hverdag for jeres kære.

Familie aftner - Forår og efterår

 • Vi taler om samarbejdet, vores hverdag og aktiviteter på Vesterled.
 • I må meget gerne komme med ideer til temaer, som I ønsker at drøfte på disse møder.
 • I kan her skabe nye netværk mellem beboere, familier og frivillige.
 • Referat fra disse møder findes kan du læse her på siden.

Aktiviteter

 • I er som familie altid velkommen til, at deltage i fælles oplevelser med jeres mor, far eller ægtefælle i bo enhedens sociale eller kulturelle aktiviteter.
 • I er også altid velkomne til, at deltage i husets frivillige arbejde. Du kan også høre mere om Vesterled´s Venner, som yder en stor støtte og bidrag.

 

Luk alle
Åben alle

Familie aften 24. marts 2022

Centerleder Jakob Skovbakke byder velkommen

Jakob Skovbakke bød velkommen til en hyggelig aften først med lidt informationer og mulighed for debat, dernæst spisning, hygge, sang og musik.

Hvad rører sig på Vesterled

Jakob startede ud med en snak om det der sker på Vesterled. Hvad rører sig pt. og hvad kunne man som beboer og pårørende ønske, der skulle vendes på mødet.

Jakob kunne fortælle, at han nu har været her godt et år og at det er vores anden familieaften.

Nærledelse

De nye tiltag vi har gjort med f.eks. nye afdelingsledere i stedet for en assisterende Centerleder begynder at slå igennem hvilket er dejligt. Det at vi vægter nærledelse igennem afdelingsledere på hver etage, og dermed også har mere mulighed for at sætte fokus på trivsel for medarbejderne, men også samarbejdet med pårørende, kompetenceudvikling til medarbejderne er nogle af de ting vi arbejder med.

Vi har mange nye medarbejdere og det vil Pernille komme mere ind på.

Uddannelsessted

Vesterled er blevet et godt uddannelsessted for elever både i plejen og vi vil også fremover modtage elever i køkkenet.

Corona

Jakob kunne oplyse, at Corona en overgang lagde os ned, efter at statsmister Mette Frederiksen åbnede helt op for Danmark igen, men vi er nu tilbage til normal hverdag igen, og Jakob takkede for den store forståelse fra pårørendes side af.

Vi arbejder på at få sygefraværet nedbragt og var det ikke for Corona, så vil vores sygestatistik været nedbragt betydeligt.

Siden sidst

Der er sket rigtig meget siden sidste familieaften, hvor Jakob kunne fortælle om nogle af de tiltag man på Vesterled var gået i gang med. En del af disse tiltag er nu implementeret og kører og andre tiltag er kommet til siden så det går den rigtige vej og Jakob oplever vi har en god stemning på Vesterled. Vi arbejder meget som nævnt ovenfor med fokus på trivsel og nedbringelse af sygefraværet.

Weekendbemanding

Vi er blandet andet gået fra at personalet arbejder hver anden weekend, til at de arbejder hver 3. weekend. Det bevirker, at vi har rigtig mange nye unge ansigter i weekenderne, som skal læres op, så hav lidt tålmodighed med dem.

Mangel på arbejdskraft

Samtidig mangler man arbejdskraft alle steder på plejehjemmene, hvilket bevirker, at vi har måtte ansætte mange unge ufaglærte. Vi har også pt. 5 elever som der skal tages godt imod.

Nybyggeri

Vi har haft besøg af borgmester Dorte West i forbindelse med første spadestik og ugen efter havde vi besøg af både borgmester Dorte West og Kommunaldirektør Erik Hattens.

Der bliver 8 nye lejligheder i hver side - 16 i alt. 

På 2 og 3 etage vil der i den ene side blive 2 nye lejligheder og i den anden side 3 lejligheder når byggeriet står færdigt til næste år. På 1 etage er der 3 i hver side.

Der vil blive små nicher på hver af de nye afdelinger, helt ud til boldbanen i hjørnerne med vinduer til 2 sider. Så det bliver rigtig godt. Her kan man sidde beboere og personale og have en hyggestund sammen.

Der bliver i forbindelse med byggeriet også lavet bedre faciliteter til personalet.

Der er opstillet tegninger ved indgangen over nybyggeriet.

Sprinkleranlæg

Så snart man går i gang med nybyggeri eller tilbygning kræves det, at der er sprinkling over alt også i det eksisterende byggeri. Det vil sige hele plejehjemmet også i beboernes lejligheder skal der installeres sprinkleranlæg.

Vaskemaskiner

Der vil i foråret blive installeret vaskemaskiner på alle badeværelser. Vaskemaskinen vil blive bygget ind i eksisterende skab. Personalet står stadigvæk for at vaske tøjet.

Der er sat penge af i budgettet, så man kommer ikke til at mærke det økonomisk.

Gangarealer

Som I ved har brandvæsnet bedt os om at rydde gangene, hvilket gør at det ser noget trist ud pt.

Der bliver nedsat en gruppe ”indretningsudvalg” til og kigge på hvordan vi kan gøre det mere hyggeligt, men stadigvæk lovligt.

Der er afsat 120.000 kr. til projektet.

Aktiviteter

Aktiviteter som gudstjeneste, stolegymnastik, mandeklub, banko m.m. er ved at være oppe i gear igen, men kom gerne med forslag/ønsker til aktiviteter vi kunne indføre.

Gerne aktiviteter på tværs af huset, så man har mulighed for at møde andre end lige dem man spiser sammen med til hverdag.

Vi har blandt andet en bus, som sagtnes, kunne kører mere, hvis vi havde nogle til at kører bussen.

Vi er altid interesseret i flere frivillige.

Borger dialog

Borger dialog – der kommer et nyhedsbrev ud omkring det og vi håber så der er nogen der vil melde sig til at deltage, så vi kan blive bedre til at yde god service. For at kunne yde optimalt har vi brug for jer. Det er blandt andet gennem sparring vi bliver bedrer.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev alt foregår næsten over nettet i dag, så derfor hvis ikke allerede I er meldt til, så opfordre Jacob til at man får det gjort, da det er her alle vores informationer og nyheder ligger. Også her referatet fra mødet bliver lagt ind.

Hver opmærksom på at vi har fået ny hjemmeside i Herning Kommune og derfor har skulle melde sig til på ny.

Bæredygtig kost

Herning Kommune har meget fokus på bæredygtig kost og der arbejdes meget med at ensrette på plejehjemmene. Køkkenpersonalet skal i den forbindelse på kursus i bæredygtig kost til ældre, hvor man har mere fokus på det sunde.

Velkommen fra afdelingsleder Pernille Anna Knudsen

Afdelingsleder Pernille Anna Knudsen gav også et ord med på vejen.

Pernille var glad for at der var mødt så mange op af hensyn til det gode samarbejde.

Siden sidste familie aften er der blevet arbejdet med rigtig mange ting, som Jacob også nævnte for at forbedre Vesterled.

"Der vil altid være plads til forbedringer."

Styrke fællesskabet gennem oplevelser og aktiviteter

Vi vil rigtig gerne styrke fællesskabet for beboerne i form af oplevelser.

Det kan være en lille onsdagsfest, og hvis I spørger hvad vi fejre, ja så kan det være at svaret er ”Vi fejre det er onsdag”, men formålet er hygge og samvær. Corona har spændt lidt ben for os på den front, men vi håber det bliver bedre fremadrettet.

Derfor vil vi arbejde på at samle beboerne noget mere til oplevelser.

Der kom forslag fra beboer om storskærm, så man kunne samles og f.eks. se en fodboldkamp sammen eller noget omkring Herning i gamle dage.

Vi har tidligere haft filmklub, hvor man f.eks. så gamle danske Morten Kock film, så det vil der helt sikkert komme mere af igen.

Jacob kunne fortælle, at vi har fået ny projekter og lærred så vi kan samle hele huset og se film fodboldkampe m.m. 

Viden om demens

Vi har sat mere fokus på viden om demens, hvor vi blandt andet har arrangeret undervisning omkring demens og ansat folk der ved noget om demens.

Nærledelse

Som nærleder er nogle af de ting jeg arbejder med vigtigheden af struktur i hverdagen, tydelige arbejdsgange for personalet, bindeled mellem jer og personalet, og hvad kan vi forvente af hinanden.

Beboermøder hvor vi snakker om de forskellige beboere – hvad skal vi have fokus på ved den enkelte.

Personalet

Vi har haft et flow på 30% af personale der er kommet og gået, hvilket har betydet rigtig mange nye ansigter og nye weekendkollegaer p.g.a. vi er gået fra hver 2. til hver 3. weekend.

Vi har nu et sat hold af weekendpersonale og de lærer det stille og rolig hen af vejen, og det går godt. Det er faste weekendvagter der kommer – unge som læser og indenfor netop dette fag. Nogle af dem har også sagt ja til at komme og arbejde i sommerferien, hvilket gør at de kender jeres forældre.

I forhold til uddannelse har vi flere ting i gang, både individuel uddannelse og oplæring samt faglig undervisning til f.eks. personalemøder, da viden og kompetence er vigtige elementer i vores hverdag.

Arbejdsgrupper

Vi arbejder med flere forskellige arbejdsgrupper og en af dem er ”Ind og udflytning”, hvor vi er i gang med at udarbejde materiale både til brug af personalet, men også brochure til jer.

Så kom endelig hvis I tænker der er noget i manglede og få informationer om da jeres pårørende skulle flytte ind eller ting I tænker kunne gøres anderledes eller bedre, så vi kan få så godt et materiale som muligt. Vi er altid åbne for dialog.

En anden arbejdsgruppe omhandler nyansatte og her har vores MED-udvalg besluttet at nye medarbejdere skal have skilt på, hvor der står ”Ny på Vesterled” den første måned.

Input fra pårørende

En pårørende havde ønske om en 3 hjulet handicapcykel, hvor man kunne sidde 2 ved siden af hinanden med motor, så man selv kunne cykle med sin pårørende.

Flere synes det kunne være en god ide med nogle foredragsaftner for pårørende f.eks. om demens. Ikke om hvilke typer demens, men mere hvordan man takler hverdagen med demens inde på livet.

Herning Kommune har nogle foredragsaftner omkring demens se link.

Demens (herning.dk)  

Højreklik på linket og tryk åben.

Det kunne også være foredrag om folk der havde været ude og opleve verden. Storslåede naturoplevelser. Det behøves ikke nødvendigvis være folk ude fra måske var der nogle pårørende der kunne holde et foredrag om en naturoplevelse.

Familie aften 23. marts 2022

Centerleder Jakob Skovbakke byder velkommen

Jakob Skovbakke bød velkommen til en hyggelig aften først med lidt informationer og mulighed for debat, dernæst spisning, hygge, sang og musik.

Hvad rører sig på Vesterled

Jakob startede ud med en snak om det der sker på Vesterled. Hvad rører sig pt. og hvad kunne man som beboer og pårørende ønske, der skulle vendes på mødet.

Jakob kunne fortælle, at han nu har været her godt et år og at det er vores anden familieaften.

Nærledelse

De nye tiltag vi har gjort med f.eks. nye afdelingsledere i stedet for en assisterende Centerleder begynder at slå igennem hvilket er dejligt. Det at vi vægter nærledelse igennem afdelingsledere på hver etage, og dermed også har mere mulighed for at sætte fokus på trivsel for medarbejderne, men også samarbejdet med pårørende, kompetenceudvikling til medarbejderne er nogle af de ting vi arbejder med.

Vi har mange nye medarbejdere og det vil Maritta komme mere ind på.

Uddannelsessted

Vesterled er blevet et godt uddannelsessted for elever både i plejen og vi vil også fremover modtage elever i køkkenet.

Corona

Jakob kunne oplyse, at Corona en overgang lagde os ned, efter at statsmister Mette Frederiksen åbnede helt op for Danmark igen, men vi er nu tilbage til normal hverdag igen, og Jakob takkede for den store forståelse fra pårørendes side af.

Vi arbejder på at få sygefraværet nedbragt og var det ikke for Corona, så vil vores sygestatistik været nedbragt betydeligt.

Siden sidst

Der er sket rigtig meget siden sidste familieaften, hvor Jakob kunne fortælle om nogle af de tiltag man på Vesterled var gået i gang med. En del af disse tiltag er nu implementeret og kører og andre tiltag er kommet til siden så det går den rigtige vej og Jakob oplever vi har en god stemning på Vesterled. Vi arbejder meget som nævnt ovenfor med fokus på trivsel og nedbringelse af sygefraværet.

Weekendbemanding

Vi er blandet andet gået fra at personalet arbejder hver anden weekend, til at de arbejder hver 3. weekend. Det bevirker, at vi har rigtig mange nye unge ansigter i weekenderne, som skal læres op, så hav lidt tålmodighed med dem.

Mangel på arbejdskraft

Samtidig mangler man arbejdskraft alle steder på plejehjemmene, hvilket bevirker, at vi har måtte ansætte mange unge ufaglærte. Vi har også pt. 5 elever som der skal tages godt imod.

Nybyggeri

Vi har haft besøg af borgmester Dorte West i forbindelse med første spadestik og ugen efter havde vi besøg af både borgmester Dorte West og Kommunaldirektør Erik Hattens.

Der bliver 8 nye lejligheder i hver side - 16 i alt. 

På 2 og 3 etage vil der i den ene side blive 2 nye lejligheder og i den anden side 3 lejligheder når byggeriet står færdigt til næste år. På 1 etage er der 3 i hver side.

Der vil blive små nicher på hver af de nye afdelinger, helt ud til boldbanen i hjørnerne med vinduer til 2 sider. Så det bliver rigtig godt. Her kan man sidde beboere og personale og have en hyggestund sammen.

Der bliver i forbindelse med byggeriet også lavet bedre faciliteter til personalet.

Der er opstillet tegninger ved indgangen over nybyggeriet.

Sprinkleranlæg

Så snart man går i gang med nybyggeri eller tilbygning kræves det, at der er sprinkling over alt også i det eksisterende byggeri. Det vil sige hele plejehjemmet også i beboernes lejligheder skal der installeres sprinkleranlæg.

Vaskemaskiner

Der vil i foråret blive installeret vaskemaskiner på alle badeværelser. Vaskemaskinen vil blive bygget ind i eksisterende skab. Personalet står stadigvæk for at vaske tøjet.

Der er sat penge af i budgettet, så man kommer ikke til at mærke det økonomisk.

Gangarealer

Som I ved har brandvæsnet bedt os om at rydde gangene, hvilket gør at det ser noget trist ud pt.

Der bliver nedsat en gruppe ”indretningsudvalg” til og kigge på hvordan vi kan gøre det mere hyggeligt, men stadigvæk lovligt.

Der er afsat 120.000 kr. til projektet.

En beboer gav udtryk for at det ville være rart, hvis man i den forbindelse kunne lave noget, så det var nemt at finde hjem til sig selv. Nogle kendetegn. Det kunne være farver på væggene eller billeder på dørene.

Aktiviteter

Aktiviteter som gudstjeneste, stolegymnastik, mandeklub, banko m.m. er ved at være oppe i gear igen, men kom gerne med forslag/ønsker til aktiviteter vi kunne indføre.

Gerne aktiviteter på tværs af huset, så man har mulighed for at møde andre end lige dem man spiser sammen med til hverdag.

Vi har blandt andet en bus, som sagtnes, kunne kører mere, hvis vi havde nogle til at kører bussen.

Spørgsmål: Skal man have første hjælp for at kunne kører bussen - nej ikke noget krav. Det kræver alm. kørekort.

Vi er altid interesseret i flere frivillige.

Borgerdialog

Borgerdialog – der kommer et nyhedsbrev ud omkring det og vi håber så der er nogen der vil melde sig til at deltage, så vi kan blive bedre til at yde god service. For at kunne yde optimalt har vi brug for jer. Det er blandt andet gennem sparring vi bliver bedrer.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev alt foregår næsten over nettet i dag, så derfor hvis ikke allerede I er meldt til, så opfordre Jacob til at man får det gjort, da det er her alle vores informationer og nyheder ligger. Også her referatet fra mødet bliver lagt ind.

Hver opmærksom på at vi har fået ny hjemmeside i Herning Kommune og derfor har skulle melde sig til på ny.

Bæredygtig kost

Herning Kommune har meget fokus på bæredygtig kost og der arbejdes meget med at ensrette på plejehjemmene. Køkkenpersonalet skal i den forbindelse på kursus i bæredygtig kost til ældre, hvor man har mere fokus på det sunde.

Test ud af huset

Der blev fra pårørende givet udtryk for, at det ikke havde været nemt, når man skulle sørge for at få sin gamle mor eller far testet ”ude af huset”, fordi der ikke altid var mulighed for det på plejehjemmet. Kun muligt når alle blev testet. Hvis man selv ønskede derudover, skulle man selv sørge for det.

Velkommen fra afdelingsleder Maritta Pedersen

Afdelingsleder Maritta Pedersen gav også et ord med på vejen.

Ved indflytning

Afdelingslederen prøver altid så vidt muligt og møde jer og byde velkommen, når I møder ind som ny beboer. Men som udgangspunkt er det personalet der tager sig af jer og de behov der måtte være. Man er selvfølgelig altid velkommen til at henvende sig til afdelingslederen eller få et møde, hvis der er behov for det.

Weekendbemanding

Maritta var også inde omkring weekendbemanding og efter som det faste personale er gået over til kun at arbejder hver 3. weekend kræver det personale som kun arbejder i weekenderne og ofte er det ufaglærte unge mennesker. 

I den forbindelse arbejder vi meget med at få nyt personalet oplært, så de er rustet til opgaverne. 

Oplæring

De får blandt andet et medicinkursus indenfor overskuelig tid. Andre ting skal man oplæres i, i den enkelte situation på beboerne, men der arbejdes meget med kompetenceudvikling.

Tandplejen kommer og underviser personalet.

Demenskoordinatorerne samt terapeuterne kommer også og underviser.

Så vi prøver og gør meget for at man kommer hele vejen rundt i oplæringen og det gælder alt personale.

Arbejdsmiljø og hjælpemidler er vigtige faktorer, som der vil blive kigget på i efteråret.

Vi er hele tiden løbende i gang med undervisning af personalet.

Nyansatte vil fremover bærer navneskilt, hvor der står ”Ny på Vesterled” den første måned.

Arbejdsgrupper og tiltag

Vi har pt. blandt andet nedsat en arbejdsgruppe, som ser på ind og udflytning af beboere – hvordan skal det håndteres fremover.

Så har et nyt tiltag været at der er kommet postkasser op til hver enkel beboer. Det er vigtigt, at pårørende hjælper med at tømmer disse postkasser.

E-boks

E-Boks vigtigt hvis der er noget, personalet skal vide, at vi får det at vide i god tid. F.eks. frisør, fodpleje m.m. Vigtigt at pårørende sørger for de aftaler der skal laves.

Indkøb af diverse daglige fornødenheder vil personalet gerne være behjælpelig med.

Kontaktteams

Vi er i gang med at oprette kontaktteams så der er flere personale tilknyttet den enkelte beboer, så der næsten altid vil være en på arbejde i løbet af ugen, som kan kontaktes.

Kontaktteams vil komme op og stå i løbet af sommeren.

Så har vi fået en besøgshund på 2. sal

Ari hedder hunden, som har sin ejer Niels med nogle gange.

Familie aften 22. marts 2022

Centerleder Jakob Skovbakke byder velkommen

Jakob Skovbakke bød velkommen til en hyggelig aften først med lidt informationer og mulighed for debat, dernæst spisning, hygge, sang og musik.

Hvad rører sig på Vesterled

Jakob startede ud med en snak om det der sker på Vesterled. Hvad rører sig pt. og hvad kunne man som beboer og pårørende ønske, der skulle vendes på mødet.

Jakob kunne fortælle, at han nu har været her godt et år og at det er vores anden familieaften.

Nærledelse

De nye tiltag vi har gjort med f.eks. nye afdelingsledere i stedet for en assisterende Centerleder begynder at slå igennem hvilket er dejligt. Det at vi vægter nærledelse igennem afdelingsledere på hver etage, og dermed også har mere mulighed for at sætte fokus på trivsel for medarbejderne, men også samarbejdet med pårørende, kompetenceudvikling til medarbejderne er nogle af de ting vi arbejder med.

Vi har mange nye medarbejdere og det vil Marianne L.  komme mere ind på.

Uddannelsessted

Vesterled er blevet et godt uddannelsessted for elever både i plejen og vi vil også fremover modtage elever i køkkenet.

Corona

Jakob kunne oplyse, at Corona en overgang lagde os ned, efter at statsmister Mette Frederiksen åbnede helt op for Danmark igen, men vi er nu tilbage til normal hverdag igen, og Jakob takkede for den store forståelse fra pårørendes side af.

Vi arbejder på at få sygefraværet nedbragt og var det ikke for Corona, så vil vores sygestatistik været nedbragt betydeligt.

Siden sidst

Der er sket rigtig meget siden sidste familieaften, hvor Jakob kunne fortælle om nogle af de tiltag man på Vesterled var gået i gang med. En del af disse tiltag er nu implementeret og kører og andre tiltag er kommet til siden så det går den rigtige vej og Jakob oplever vi har en god stemning på Vesterled. Vi arbejder meget som nævnt ovenfor med fokus på trivsel og nedbringelse af sygefraværet.

Weekendbemanding

Vi er blandet andet gået fra at personalet arbejder hver anden weekend, til at de arbejder hver 3. weekend. Det bevirker, at vi har rigtig mange nye unge ansigter i weekenderne, som skal læres op, så hav lidt tålmodighed med dem.

Mangel på arbejdskraft

Samtidig mangler man arbejdskraft alle steder på plejehjemmene, hvilket bevirker, at vi har måtte ansætte mange unge ufaglærte. Vi har også pt. 5 elever som der skal tages godt imod.

Nybyggeri

Vi har haft besøg af borgmester Dorte West i forbindelse med første spadestik og ugen efter havde vi besøg af både borgmester Dorte West og Kommunaldirektør Erik Hattens.

Der bliver 8 nye lejligheder i hver side - 16 i alt. 

På 2 og 3 etage vil der i den ene side blive 2 nye lejligheder og i den anden side 3 lejligheder når byggeriet står færdigt til næste år. På 1 etage er der 3 i hver side.

Der vil blive små nicher på hver af de nye afdelinger, helt ud til boldbanen i hjørnerne med vinduer til 2 sider. Så det bliver rigtig godt. Her kan man sidde beboere og personale og have en hyggestund sammen.

Der bliver i forbindelse med byggeriet også lavet bedre faciliteter til personalet.

Der er opstillet tegninger ved indgangen over nybyggeriet.

Sprinkleranlæg

Så snart man går i gang med nybyggeri eller tilbygning kræves det, at der er sprinkling over alt også i det eksisterende byggeri. Det vil sige hele plejehjemmet også i beboernes lejligheder skal der installeres sprinkleranlæg.

Vaskemaskiner

Der vil i foråret blive installeret vaskemaskiner på alle badeværelser. Vaskemaskinen vil blive bygget ind i eksisterende skab. Personalet står stadigvæk for at vaske tøjet.

Der er sat penge af i budgettet, så man kommer ikke til at mærke det økonomisk.

Gangarealer

Som I ved har brandvæsnet bedt os om at rydde gangene, hvilket gør at det ser noget trist ud pt.

Der bliver nedsat en gruppe ”indretningsudvalg” til og kigge på hvordan vi kan gøre det mere hyggeligt, men stadigvæk lovligt.

Der er afsat 120.000 kr. til projektet.

Aktiviteter

Aktiviteter som gudstjeneste, stolegymnastik, mandeklub, banko m.m. er ved at være oppe i gear igen, men kom gerne med forslag/ønsker til aktiviteter vi kunne indføre.

Gerne aktiviteter på tværs af huset, så man har mulighed for at møde andre end lige dem man spiser sammen med til hverdag.

Vi har blandt andet en bus, som sagtnes, kunne kører mere, hvis vi havde nogle til at kører bussen.

Vi er altid interesseret i flere frivillige.

Borgerdialog

Borgerdialog – der kommer et nyhedsbrev ud omkring det og vi håber så der er nogen der vil melde sig til at deltage, så vi kan blive bedre til at yde god service. For at kunne yde optimalt har vi brug for jer. Det er blandt andet gennem sparring vi bliver bedrer.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev alt foregår næsten over nettet i dag, så derfor hvis ikke allerede I er meldt til, så opfordre Jacob til at man får det gjort, da det er her alle vores informationer og nyheder ligger. Også her referatet fra mødet bliver lagt ind.

Hver opmærksom på at vi har fået ny hjemmeside i Herning Kommune og derfor har skulle melde sig til på ny.

Bæredygtig kost

Herning Kommune har meget fokus på bæredygtig kost og der arbejdes meget med at ensrette på plejehjemmene. Køkkenpersonalet skal i den forbindelse på kursus i bæredygtig kost til ældre, hvor man har mere fokus på det sunde.

Velkommen fra Afdelingsleder Marianne Lefevre

Afdelingsleder Marianne Lefevre gav også et ord med på vejen.

Arbejdsgrupper

Der er gang i en del arbejdsgrupper blandt personalet:

Ind- og udflytning:

Lavet arbejdsbeskrivelse så alle får en ens procedure ved indflytning.

Introduktion for nyansatte:

Lavet arbejdsbeskrivelse for introduktion til nye medarbejdere. Bl.a. får alle nyansatte en badge hvor der står at man er ny på Vesterled. Et godt tiltag med en god opstart, for hele trivslen på Vesterled. 

Weekendarbejde

Personalet havde et ønske om at komme til at arbejde hver tredje weekend. Der har været lagt op til, at der selv kunne bestemmes om der ønskes arbejde hver anden eller tredje weekend. Derved er der ansat en del ufaglærte afløsere, som kommer hver tredje weekend, ofte unge piger. Bær over med at de ikke altid kan svare på alle spørgsmål, men gå ellers til en fastansat. Sig endelig videre hvis der opleves problemer.

Hermed en ros til personalet, som gør det rigtig godt i hele huset.

Teams

I løbet af den næste periode vil der blive begyndt på et arbejde med nogle teams på hver afdeling. 2 til 3 kontaktpersoner tilknyttes en borger. Mere info om det senere.

Uddannelsesplan

Der er lavet uddannelsesplan for personalet. I løbet af året kommer tandplejen, konsulent for elever og demenskonsulent ud og underviser personalet. Dette vil give et kompetence løft til personalet.

Beboermøder

Der er beboermøder for de ansatte, hvor alle beboere gennemgås og der opdateres løbende i besøgsplaner.

Spørgsmål fra pårørende

Er der bustur hver fredag, og går det på skift?

Der er bustur så ofte som det kan lade sig gøre, vi mangler dog buschauffører (frivillige).

Jeg vil gerne takke for en god modtagelse, god mad, godt miljø, stor ros. Det eneste er at der er for lidt personale om morgenen og aftenen.

En bemærkning om at det er synd at sætte unge piger ind som afløser.

Det er gjort for at tilgodese personalets ønsker, og nogle har nu også mere overskud til at tage en ekstra weekendvagt.

Familie aften 28. oktober 2021

Spørgsmål og svar

Møbler på gangene

Læste det med møblerne på gangen. Men hvad sker der så med den hygge der er i, at borgeren kan sidde der og hygge sig?
Vi er alle kede og trætte af det, men brandvæsnet bestemmer på plejecentre. Og de ny regler siger at der ikke må være brandbart materiale i flugtveje.
Jeg har f.eks en maskine med pedaler på, hvor skal den så hen?
Det drøfter vi med pedellen.

Aktiviteter

Var det ikke en ide, til musik og bevægelse, at lægge lidt vægt på? Når de nu træner alligevel.
Lisbeth har det som fokus, og lægger det ind hvor det er muligt.
På tredje vest, står min cykel- hvad står der foran? En lænestol.
Kunne i lave lidt mere samling for beboerne? Kan i samle dem til kaffen, måltider osv. Tænd for radio eller tv. Gør noget for dem.
Pernille fortæller at det er et væsentligt fokus i den nye struktur på 3. sal.
Mange gange skal der ikke spørges om beboeren vil med ned til banko? Der skal siges, nu skal vi ned til banko.
Personelt er bevist om demens og spørgeteknik.

Ny struktur

Jeg ville gerne vide, hvad det er som er blevet så indviklet? Hvad var så ringe før?
Vesterled har de sidste år lidt under højt sygefravær, og mangel på styring af økonomi. Det er det vi skal rette op på med ny struktur.
Samarbejde! Hvordan får vi besked om alt muligt? Får info osv.

Det er vigtigt at være tilmeldt nyhedsbrev inde på Herning kommunes hjemmeside. Plejecentre/Vesterled og tilmeld nyhedsmail. Så kommer de automatisk til den mail man har valgt.

Diverse

Er det fast med Lindholm spillemændene, en torsdag i hver måned?
Ja, det kører igen.

Jeg har hørt at Kastaniebladet udgår, er det virkelig rigtigt?
Nej, der har været en gang i sommer hvor det har været udgået. Ellers kommer det som vanligt en gang i måneden.

Der var engang en filmklub, Kunne det stables på benene igen. Der var altid ca. 25-30 personer der så film.
Det undersøger vi om der er stemning for. I hvert fald kommer der storskærm til fodbold VM.

Familie aften 27. oktober 2021

Spørgsmål og svar

Ang. Brandmyndighedernes nye regler

Det kan være svært for f.eks. demente at finde hjem i deres egen lejlighed, og derfor er det godt at de har egne møbler, udenfor døren, som de kan genkende. Man synes vi skal være opmærksomme på at lave nogle kendetegn til hver beboer.

Afdelingsleder

Det har været en meget hurtig sammenlægning, hvor alle sygeplejersker pludselig blev taget fra os. Vi vil gerne vide hvad Maritta afdelingsleder laver?
Det kan være frustrerende at vide at der sidder en sygeplejerske i huset, men hun bare sidder i møde.
Du taler meget om mit personale på afdelingen, og at lede dem. Er du ansat for at lede dem eller være på gulvet?
Maritta er ny leder af afdelingen og er ansvarlig for den daglige planlægning/ledelse. Det er nødvendigt, da der er mange komplekse opgaver i en stor afdeling. Maritta er dog omkring beboerne, der hvor der er komplekse sygeplejefaglige opgaver.

Frivillige

Med hensyn til de frivillige, er det så ikke med i pakken at der fejes, lægges tøj sammen? Så er det vel egentlig pakken som skal laves om.
Der betales en formue for tøjvask, så er det da forkert at sætte frivillige til det.
Hvis frivillige hjælper til med disse opgaver, kan personalet bruge mere til på beboerne. Men de vil altid blive løst uanset om vi får hjælp.
Der blev nævnt ordet klippekort, hvordan står det til med de timer, der er læst på hjemmesiden at de er taget væk.
Der er klippekort på Vesterled, men vi har brugt dem til en aktivitetsmedarbejder som laver gruppe og individuelle aktiviteter - der omdeles oversigt over aktiviteter man kan deltage i.
Besøg af hund: er det ikke muligt at kontakte TRYG fonden og få deres ud.
Det kommer i foråret...

Kunne man få besøg af nogle børnehavebørn?

Vi starter et samarbejde med Gullestrup skole, så der kommer fast skolebørn på Vesterled fra midt november. Vi får løbende besøg af mindre børn ligeså.

Bus og cykler

Hvordan går det med bussen? Kører den? Og cyklerne?
Både bus og cykler er oppe og køre igen efter Coronapause. Kontakt Lisbeth for info.

Rengøring og forventningsafstemning

Hvordan er det med rengøring? Hvad forventes af os pårørende? Skal jeg vande blomster?
Der synes at man skal være bedre til at observere nye beboere. Og lave forventningsafstemning, og hvilke behov borgeren har.

Vi har som servicestandart rengøring hver 3. uge. Det forventes at pårørende hjælper til hvor det giver mening.

Tag fat i afdelingsleder/personalet for forventningsafstemning. Vi skal generelt være bedre til at informerer ved indflytning, omkring forventninger til pårørende.

Bixen

Hvorfor nedlægges Biksen? Hvad nu hvis de pårørende bor i København?
Vi har ikke fået noget at vide om brug af købmanden i Arnborg
Der står at borgeren selv skal skrive til købmanden?

Der er meldt ud omkring nedlæggelse af Bixen og køb hos Arnborg købmand på nyhedsmail, samt i papirform. Det forbruger 10. personaletimer om ugen at drive Bixen. Dem har vi flyttet til direkte aktiviteter med beboerne. Det er meget nemt at blive oprettet og bestille ved købmanden, men man må også gerne bruge andre løsninger. Spørg personalet hvis du er i tvivl.

Familie aften 26. oktober 2021

Spørgsmål der blev stillet

Hvorfor kommer personalet ikke bare op i tid?

Har hørt om flere som kun arbejder på deltid, og gerne vil arbejde flere timer. Det vil være bedre end at der kommer flere unge og især de 13-14-årige ind.
Vi er løbende i dialog med personalet og dem der ønsker det, kommer op i tid hvis det er muligt.

Hvordan får jeg nyhederne at vide? Vil gerne vide hvad der sker på Vesterled.

Man skal aktivt tilmelde sig Vesterleds nyhedsbrev på hjemmesiden www.herning.dk, og søge under plejecentre/Vesterled. Så kommer de automatisk på den mail man har tilmeldt.
En opfordring fra en pårørende var, at det er meget vigtigt at man er aktiv som pårørende og interesseret. At man ser mail og lign. Og følger med. Meld jer til på kommunens hjemmeside. Vigtigt at tage ansvar for sine forældre.

Tak for oplægget, vildt glad for at høre at vi har en målmand. Godt at høre om processen, der må også være besparelser og rammer der skal overholdes. Der er nogle gode medarbejdere her på Vesterled, som det er vigtigt at passe på.

Aftenvagt og trivsel

Men vil du Jakob, svare mig på hvorfor der kun er en aftenvagt på hver afdeling på første sal? Der må kunne laves om i nogle timer osv.

Der er samlet tre aftenvagter på 1. sal. På de to andre afdelinger er der otte beboere mere, og derfor fire aftenvagter. Det svaret til den normering der er vedtaget i Herning kommune.

Vi arbejder meget på at hjælpe hinanden, og gøre arbejdsgange bedre og tydeligere - især i aftenvagt, og især på 1. sal.
Der sker for lidt, menes der. Tingene går for langsomt, hvorfor sker der ikke mere? Skal der køres noget nyt ind igen?
Det er noget vi er opmærksomme på. Det er også derfor vi har oprettet en funktion som frivillig koordinator på Vesterled.
Der opfordres til at gå ind og tale alene med Jakob på et andet tidspunkt , hvis det handler om personlige sager.

Jakob fortæller at han har prøvet store omstillingsprocesser før, det skal nok lykkes men ting tager tid.
Nogle mangler fakta om f.eks. fravær og sygefravær. Var det en ide at udlevere det til pårørende?

Det ligger inden for centerlederens ansvarsområde, og skal håndteres der.
Som pårørende mærkes der hurtigt, hvordan trivslen er blandt personalet. En bekymring fra en pårørende om hvor hårdt det er at gå alene på en afdeling, viden fra eget arbejde. Vigtigt at alle føler velbehag ved at gå på arbejde. Jakobs opgave er givet længere oppe fra, men dem længere oppe ved ikke hvordan virkeligheden er på Vesterled.

En bekymring for en pårørende om alle de unge medarbejdere på Vesterled.
Vi er afhængig af ungarbejdere/afløsere da vi ikke kan få personale. Vi er meget fokuseret på at de bliver lært ordentligt op.
Det er bedst at motivere personalet til at have det godt, tror at personalet hænger helt ude i tovene nu.

Forandring kræver meget. Er der f.eks. søgt om midler/puljer?
Der bliver løbende søgt hvor det er muligt. Der er blandt andet søgt Corona midler i den sidste periode for at etablerer udebesøg.
Alt hvad der er sagt i aften, er spare, spare og spare. Jakob skal passe på sit personale, de er søde men stressede.
Jakob er helt bekendt med sit ansvar - Men det er en opgave vi er fælles om at løse.

Ros til processen.
Ros til personalet.

Må der virkelig intet stå på gangene?

Vi er varslet tilsyn den 11.11.2021, og har fået at vide at brandvæsnet nu slår hårdt ned på brandbart materiale i flugtveje. Det vil sige på gangene på Vesterled. Alle syntes det er træls, da det er svært at skabe hygge uden møbler. Vi beder derfor familier om at hjælpe med at flytte ting, der står ude foran lejlighederne.

Kontaktinfo

Vesterled Plejecenter
Vestergade 92
7400 Herning

Tlf.: 96285900

Jakob Skovbakke
Centerleder
tlf. 96285845
send e-mail til Jakob

1. sal
Marianne Lefevre
Afdelingsleder
tlf. 61937698
send e-mail til Marianne

2. sal
Tina Sandholm
Afdelingsleder
tlf. 93594641
send e-mail til Tina

3. sal
Pernille Anna Knudsen
Afdelingsleder
tlf. 22428923
send e-mail til Pernille

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.