Frivillige på Vesterled

Mange frivillige på Vesterled hjælper ved de mange aktiviteter på plejecentret.

Hyggeklubben er en gruppe frivillige, som spiller banko med beboerne den første mandag aften i hver måned.

Ved gudstjenesten om onsdagen er frivillige med til at servere kaffe og brød samt klarer op rydning.

Hver 3. tirsdag får vi besøg fra Sct. Johannes Kirke, som synger og spiller sammen med beboerne.

Der er fælles kaffebord.

Lindholm Spillemænd spiller en gang om måneden. Her hjælper frivillige med servering af kaffe.

Vi har mange besøgsvenner, der er knyttet til plejecentret.

Vi har en ledsagerordning i fællesskab med Røde Kors, hvor de kan tage med beboere til læge og sygehus.

Ønske om flere frivillige

Hvis du har lyst, kan vi bruge flere frivillige som "skubber" til gåture, hjælp i billardrum og besøgsven i fællesrum.

Kontaktinfo

Vesterled Plejecenter
Vestergade 92
7400 Herning

Tlf.: 96 28 59 00

Hanne Lisette Andersen
Centerleder
tlf. 21 54 40 16
Mail: hanne.andersen@herning.dk

1. sal
Marianne Lefevre
Afdelingsleder
tlf. 61 93 76 98
Mail: vedvr@herning.dk

2. sal
Marlene Arvad Olsen
Afdelingsleder
tlf. 21 19 54 55
Mail: vedmao@herning.dk

3. sal
Helle Ørgaard Nielsen
Afdelingsleder
tlf. 22 42 89 23
Mail: vedhon@herning.dk

Teknisk Driftsansvarlig
tlf. 29 16 06 90
Mail: teske@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.