Når du flytter på plejecenter

Vigtig at være opmærksom på

Du skal selv melde flytning til folkeregistret, forsikringer, og abonnementer på avis og lignende.

Vær opmærksom på at indflytningen skal ske på overtagelsesdatoen. 

Du kan se andre fif til indflytningen under hvert af plejecentrene. Mange af plejecentrene har udarbejdet en velkomstfolderen, som du kan få udleveret. Her finder du også praktisk vejledning i forhold til indflytning.

Kontakt det aktuelle plejecenter.

Her er et par generelle råd inden flytning.

Luk alle
Åben alle

Huskeliste til indflytning

Du skal medbringe alt, hvad du har brug for i dit nye hjem.

Her er en liste over de vigtigste ting:

  • dit tøj og andre personlige ting til personlig pleje inkl. vaskeklude. Du skal selv indkøbe tandpasta, sæbe, creme og andet til personlig hygiejne.
  • sengetøj, håndklæder mv. Der skal syes numre i alt tøj, der skal vaskes.
  • viskestykker, karklude og støvklude. Du skal også have støvsuger, moppe og spand mm. Du sørger også selv for miljøvenlige rengøringsmidler.
  • din medicin og evt. hjælpemidler. Hvor det er muligt, får beboerne dosispakket medicin. Ellers doserer personalet medicin, og der er brug for mindst 2 dosisæsker.

Du kan se om der er godt råd i velkomstfolderene under de enkelte centre. Se under emnet praktiske oplysninger og under mere info.

Post, telefon og tv-antenne

Du har din egen postkasse, hvor posten kommer.

Der er telefonstik i lejlighederne. Hvis du medtager din telefon, så skal du selv melde flytning og betale udgifterne.

Alle lejligheder har fællesantenne, og det betales over huslejen.

Valg af læge, tandlæge, fodterapeut, frisør og andre

Læge og speciallæge kan du vælge, som du ønsker. Du kan beholde din egen læge, hvis afstanden (15 km) tillader det.

Du har mulighed for at skifte til den fast tilknyttede læge på det plejecenter, hvor du flytter ind. 

Se under praktiske oplysninger under hvert plejecenter for at se navn på den fast tilknyttede læge på centrene. Kontakt personalet, hvis du vil skifte. Du skal udfylde et skema, når du flytter ind.
Det er gratis at skifte læge i forbindelse med at du melder flytning.

Du betaler selv for medicin og skal søge om de hjælpemidler, som du har behov for. Du bliver tilbudt at få gratis influenzavaccination.

Tandlæge og tandpleje kan du også beholde, hvis du ønsker det. Du har også mulighed for at søge om at komme ind under det kommunale tilbud om omsorgstandpleje.

Fodpleje og frisør er et tilbud på mange centre. Se mere om de lokale forhold under hvert center. Høreomsorg hjælper personalet med.

Vi hjælper med den daglige pleje i forbindelse med høreapparaterne og kontakten til Center for Kommunikation. De fleste centre har træningslokaler, som du frit kan benytte

Møbler og indretning

Indretning og møblering af dit hjem søger du selv for. Der kan dog være nogle begrænsninger, idet boligen også er et arbejdssted. Vi vil gerne være behjælpelig med råd til indretning.

Gardiner og lamper i lejligheden opsættes og betales af dig selv.

Du søger også selv for udskiftning af lyspærer. Alle ledninger skal være forsvarligt fastgjort.

Hvis du har brug for en plejeseng, skal du søge om det. Vi vil gerne være behjælpelig med råd og vejledning.

Hjælpemidler

Plejecentrene har et lille lager af hjælpemidler, der kan benyttes i særlige tilfælde.

Hvis du har et mere generelt behov for hjælpemidler, skal du søge om at få det. Det kan være:

  • plejeseng
  • kørestol
  • rollator

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde de hjælpemidler, som du har brug for og vil få størst glæde af i hverdagen.

Se mere om hvordan du søger hjælpemidler.

Transport til og fra læge, hospital og andet

Du sørger selv for transport til og fra læge og speciallæge.

Transport til sygehus og undersøgelser på hospital kan du søge om hos regionen.

Hvis dine pårørende ikke kan hjælpe dig, vil der blive bestilt en taxa.

Betaling og opbevaring af værdier

Ved indflytningen aftales det, hvordan betaling for regninger og andet skal arrangeredes, og hvem der søger for indkøb.

Flere af centrene har en lille butik, hvor du kan købe det mest nødvendige.

Centrene har ikke mulighed for opbevaring af dine penge, og personalet må ikke administrerer beboernes økonomi.

Du kan eventuelt anskaffe dig et aflåst skab i din lejlighed.

Mad i plejebolig

Du betaler selv for døgnkosten. Se priserne på mad under økonomien i plejebolig. 

Se spisetider under praktiske oplysninger under hvert center.

Menuplaner

Hver måned laver køkkenet i samarbejde med beboere og personale en plan for menuen. På flere af plejecentrene bliver disse lagt ud på hjemmesiden.
Du kan tegne abonnement på nyheder fra plejecentrene, så får du løbende nyheder. Se her hvordan du tegner abonnement.

Smiley

Fødevarestyrelsen kontrollerer kvaliteten hvert år og giver en smiley.

Du kan finde et link til smiley.dk ved hvert center. Se under praktisk information.

Kvalitetsstandard for mad i plejeboliger

Denne service er beskrevet sammen med de andre ydelser i en plejebolig. 

Læs kvalitetsstandarden for ydelser i plejeboliger.

Luk alle
Åben alle

Klippekort

Klippekortet er en ordning, hvor hver beboer tildeles 30 minutters ekstra tid pr. uge ud over den bevilgede hjælp.

Hvad kan den ekstra tid bruges til?

Den ekstra tid kan bruges efter borgerens ønske til eksempelvis sociale aktiviteter såsom gåture, indkøb eller deltagelse i familiebegivenheder. Tiden kan også anvendes til at få ekstra pleje og omsorg eller mere rengøring.
Det er muligt at spare den ekstra tid op, så det bliver muligt at få sammenhængende tid til længerevarende aktiviteter.

Klippekortet i praksis

Alle beboere på Herning Kommunes plejecentre tilbydes en individuel samtale omhandlende klippekortet.
I den forbindelse aftales det med borgeren, hvordan den ekstra tid ønskes anvendt.
Har du som borger eller pårørende spørgsmål til klippekortordningen, kan du henvende dig til det relevante plejecenter.

Fast læge

Der er tilknyttet en praktiserende læge til hvert plejecenter. De kommer fast på plejecentrene for at vejlede og rådgive personalet om bl.a. behandling og observationer.

Som beboer på plejecenter har du mulighed for at vælge den fast tilknyttede læge. Det kan give en bedre mulighed for et tættere og mere kontinuerligt samarbejde mellem dig, din læge og plejepersonalet.

Det er naturligvis frivilligt, om du ønsker at skifte fra din nuværende læge. Det er gratis at skifte læge, hvis du gør det i forbindelse med, at du melder flytning. Tag eventuelt en snak med personalet på plejecenteret, hvis du er i tvivl.

Du kan se navnet på den fast tilknyttede læge under afsnittet "praktisk information" under hvert center.

Baggrund for ordning

I forbindelse med satspulje-aftalen for 2016-2019 er det muligt at etablere en ordning med faste læger på plejecentrene. Herning Kommune og PLO-Herning (Praktiserende Lægers Organisation) har en aftale om, hvordan ordningen med faste læger er i Herning. 

Målet er blandt andet bedre behandling, forbedret medicinhåndtering og færre indlæggelser og genindlæggelser.

Den tilknyttede læge vil typisk være på plejecentret nogle timer om ugen. Her får lægen en fast kontaktperson og vil blandt andet rådgive personalet om medicinering, behandling og symptomer, som de skal være opmærksomme på.

Beboerne kan vælge at beholde deres nuværende praktiserende læge. 

Ordningen gælder for både kommunale og private plejecentre i Herning Kommune.

Plejetestamente

Hvis du har ønsker til din pleje, hvis du får konstateret demens, kan du oprette et plejetestamente.

Plejetestamentet skal vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan du ønsker din pleje. Kommunen skal så vidt muligt respektere de ønsker, du har givet udtryk for i plejetestamentet. Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle dine ønsker.

Det kan der stå i plejetestamentet

I plejetestamentet kan der fx stå, at du har nogle faste spisetider, som du gerne vil bevare på trods af din demenssygdom, mad du kan lide/ikke lide, eller at du gerne vil gå i noget bestemt tøj. Det kan også handle om den personlige pleje, hvis du fx ønsker fortsat at bruge make-up.

Plejetestamentet handler, i modsætning til det almindelige testamente, ikke om økonomi og jura.

Et plejetestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, du kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

Du kan få mere information om plejetestamenter på Alzheimerforeningens side.

Pårørende og værgemål

Hvis du er pårørende til en nærtstående dement ældre, vil du ofte være den, der har bedst kendskab til den ældres ønsker til en plejeplan.

Der kan dog være juridiske problemer med at inddrage pårørende, hvis der ikke foreligger en fuldmagt eller værgemål.

Værgemål skal altid tilpasses den enkeltes behov og må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Som udgangspunkt er personer under værgemål stadig myndige. Værgemål kan begrænses, så det fx kun omfatter bestemte økonomiske aktiver eller bestemte personlige forhold. Der kan også oprettes et tidsbegrænset værgemål.

Det er Familieretshuset, der behandler anmodninger om værgemål. Det vil som regel være et familiemedlem, der bliver beskikket som værge; men er det ikke muligt, bliver det en af Familieretshusets faste værger.

Du kan få flere oplysninger om værgemål hos Familieretshuset.

Opret livstestamente

Med et livstestamente kan du sikre dig, at lægerne følger dine ønsker, hvis du ligger for døden og ikke selv kan give besked. Livstestamentet kaldes også et behandlingstestamente.

Læs også

Lovgivning

Reglerne om plejetestamente fremgår af Servicelovens kapitel 16, paragraf 83, stk. 8, og paragraf 89.

Reglerne om værgemål finder du i Værgemålsloven.