Praktiske oplysninger

Her finder du en lang række praktiske oplysninger om HS Bofællesskabet.

Du kan læse om de generelle forhold, der gælder for plejeboliger og plejecentre under "generel information om plejebolig".

Kommer du fra en anden kommune og er visiteret til en plejebolig på grundlag af din Huntington sygdom kan du altid søge Herning Kommune om at komme til at bo her i HS Bofællesskabet. 

De praktiske oplysninger er opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Luk alle
Åben alle

Praktiske forhold

Adresse og telefon

Se kontaktoplysningerne i boksen "Kontaktinfo".

Bofællesskabet

Der er 18 boliger fordelt i 2 teams.

Til hvert teams er der fælles opholdsrum og køkken.

Fælles for hele bofællesskabet er:

Træningsfaciliteter med træningsrum, badeterapi- og snoezelrum (sansestimuleringsrum), samt en gårdhave som ligge i midten af byggeriet.

Boligen

Er almen bolig byggeri og administreres af Fruehøjgård.

Alle opgaver i forbindelse med ind- og udflytning skal du selv sørge for.

I boligen er der en plejeseng. Der ud over skal du selv sørge for gardiner, lamper, møbler, fjernsyn og lignende.

Da din lejlighed også er personalets arbejdsplads har det stor betydning, hvordan lejligheden bliver møbleret.

Vi vil meget gerne være behjælpelig med, hvordan du kan indrette din lejlighed.

Fast tilknyttet læge

HS Bofællesskabet har aftale med Lise Boxill, Lægerne Nørregade 10, 2. sal om vejledning og rådgivning af personale på centret. Du kan vælge denne læge som din egen læge.

Forsikringer

Hvis du ønsker at være forsikret mod tyveri og brand, skal du have en privat ansvars- og indboforsikring.

I tilfælde af at personalet ved et hændelig uheld kommer til at beskadige noget i din lejlighed, kan du ikke få økonomisk godtgørelse.

Frisør

Der kommer en frisør i bofællesskabet, som der kan aftales tid med.

Du er også velkommen til at benytte frisør uden i byen, personalet kan ikke tilbyde at følge dig til det.

Fodpleje

Der kommer en fodplejer i bofællesskabet, som der kan aftales tid med.

Du er også velkommen til at benytte fodplejer uden i byen, personalet kan ikke tilbyde at følge dig til det.

Fysioterapi

Du har mulighed for at få vederlagsfri fysioterapi. Du skal have en henvisning fra egen læge.

Der kommer privat praktiserende fysioterapeuter i bofællesskabet. Du er også velkommen til at vælge en fysioterapeut ude i byen. Vi har ikke mulighed for at ledsage dig til det ude i byen.

Hyggekasse

Vi har en hyggekasse her i bofællesskabet, som alle beboer betaler 100 kr. til om måneden.

Dette giver mulighed for at kunne markere nogle forskellige ting f.eks. når der er håndboldkamp i fjernsynet kan der serveres noget ekstra.

I det hele taget skal hyggekassen være til glæde for alle beboerne.

Vi fører selvfølgelig regnskab over kassen, og involverer pårørenderådet ved større indkøb.

Indkøb

Personalet er behjælpelig med at bestille forskellige ting ved Brugsen i Arnborg, som leverer varer hver 14. dag. 

Ligeledes kan personlige artikler bestilles via Østergades Apotek.

Der skal oprettes PBS ordning begge steder.

Du kan også vælge at handle andre steder ude i byen, men personalet har ikke mulighed for at ledsage dig.

Kørsel

Når du skal til tandlæge, læge eller andet, er transport for egen regning.

Livshistorie

Vi vil gerne kende din livshistorie således at vi kan støtte/pleje dig så godt som muligt.

Derfor vil vi gerne at du og dine pårørende vil være behjælpelig med at nedskrive din livshistorie og aflevere den til din kontaktperson.

Kontaktperson

Når du flytter ind i bofællesskabet får du 2-3 personaler tilknyttet som dine kontaktpersoner.

Det er kontaktpersonernes opgave at støtte og hjælpe dig i din hverdag.

Læge

Du skal have din egen praktiserende læge. Er du tilflytter til Herning Kommune, skal du skifte til anden læge ved indflytning i bofællesskabet.

Personalet vil gerne være behjælpelig med at vælge læge.

Marte Meo

Personalet tilstræber at udvikle og tilpasse sig nye forhold/behov til den enkelte beboer.

Derfor har personalet løbende behov for undervisning.

Vi anvender en metode som hedder Marte Meo. Det foregår med videooptagelser af samspillet mellem beboer og medarbejder. Videoen vil udelukkende blive brugt til undervisning her i huset.

I forbindelse med indflytning i bofællesskabet vil du blive spurgt, om du er indforstået med at metoden anvendes hos dig.

Medicin

Din medicin bliver leveret fra Østergades Apotek. Du skal derfor lave en aftale med apoteket om betaling via PBS ordning

Når personalet skal hjælpe dig med medicinen, skal alt medicin være ordineret via din egen læge. Dette gælder også for kosttilskud.

Måltider

Vi får maden fra plejecenter Lindegårdens køkken.

De faste måltider består af: morgenmad, formiddagskaffe, middagsmad (varmt mad), eftermiddagskaffe med brød til, aftensmad, aftenskaffe med tilbehør.

Alle måltider er incl. drikkevare.

Gæster kan købe kaffe. Ønsker dine gæster at spise sammen med dig kan det lade sig gøre ved at bestille det 5 hverdage før.

Opbevaring af penge

Hvis du har behov for, at personalet hjælper dig med at opbevare penge, låses pengene ind i en pengeboks, som er i et aflåst skab i lejligheden. Der føres regnskab.

Ligeledes skal der udfyldes et skema "administrations aftale for beboeren".

Pårørenderåd

I bofællesskabet har vi et pårørenderåd, som mødes ca. 4 gange årligt. I rådet  sidder 3 pårørende, en medarbejder og centerleder. Hovedformålet med rådet er at styrke dialogen mellem beboerne, pårørende og personalet. Rådet repræsenterer beboernes interesse. Hvis du har en pårørende som kan tænke sig at deltage i rådet kontakt Lene Sumborg

Rengøring

Der er mulighed for at tilmelde en rengøringspakke, hvor huset sørger for alt til rengøring. Ønskes denne rengøringspakke ikke, skal man selv sørge for alle rengøringsmidler og artikler. Gøres rent hver uge.

Rygepolitik

Herning Kommunes rygepolitik er gældende. Al rygning foregår udendørs eller i din egen lejlighed. Ryges der i boligen opsættes der en luftrenser. Bofællesskabet stiller luftrenser til rådighed. 

Tandlæge/omsorgstandlæge

Det vurderes i samarbejde med din kontaktperson, om du kan fortsætte med almindelig praktiserende tandlæge eller om der kan søges omsorgstandplejen.

Tavshedspligt

Alt personale i bofællesskabet har tavshedspligt i forhold til alle forhold vedrørende beboerne.

Tøj, sengelinned, personlige artikler

Da vi har erfaringer med at det kan være svært at overskue hvor meget du skal have med af tøj, sengelinned, håndklæder, personlige artikler mv. har vi udarbejdet nogle vejledende skemaer som fåes ved henvendelse i bofællesskabet.

Tøjvask

Der er vaskemaskine med tørretumbler i lejligheden.

Alt tøj skal mærkes med numre, som kan købes hos centerleder Lene Sumborg.

Alt skal kunne tåle mindst 30 grader.

Luk alle
Åben alle

Smileyrapport fra Fødevarestyrelsen

Kontaktinfo

HS Bofællesskabet
Lindegårdsvej 5
7400 Herning

Tlf.: 96 28 54 03

Lene Sumborg
Centerleder
Tlf.nr. 96 28 54 01
Mail: hcbls@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.