Praktiske oplysninger om Lindegården

Plejecenter Lindegården er et nyrenoveret center, og der er flere velfærdsteknologiske hjælpemidler. 

Her finder du en lang række praktiske oplysninger om de lokale forhold på Lindegården i alfabetisk rækkefølge.

Luk alle
Åben alle

Praktiske oplysninger

Avis/ugeblade

Herning Folkeblad kommer gratis hver onsdag.

Du er velkommen til at have eget abonnement på aviser/ugeblade. Det er vigtigt at der navn og adresse på, da vi ellers ikke kan vide hvem modtageren er.

Fast tilknyttet læge

Lindegården har aftale med:

A: Kirsten Tophøj, Lægerne Rådhusgården, 1. sal B og C: Liselotte Hjelm Kristensen, Lægerne Nørregade 10, 1. sal

D: Dorte Ellegaard, Lægerne Cityhuset

Lotta Nilsen, Lægehuset Sdr. Felding om vejledning og rådgivning af personale på centret. Du kan vælge denne læge som din egen læge.

Frisør 

Lindegården har aftale med en frisør, som er i Lindegårdens frisørsalon hver mandag og tirsdag. Du kan efter ønske bestille tid ved frisøren. Personalet hjælper dig, hvis du har brug for det. 

Huset frisør er Elin Friis, tlf. 25 54 26 95. Betaling kan ske enten kontant eller på girokort.

Du er velkommen til at beholde din egen frisør men skal selv sørge for transporten.

Fodpleje

Huset fodplejer er Dorte Troelsen tlf.  22 63 47 84. Fodplejeren kommer efter aftale i din bolig og kan bestilles via din kontaktperson. Betaling kan ske enten kontant, MobilPay eller overførsel i stedet for girokort. Du kan også beholde din egen fodplejer. 

Personalet må ikke klippe negle hos personer med sukkersyge og nedsat blodomløb i benene pga. risiko for infektion. Der ydes tilskud efter service-loven.

Fødselsdag

Vi fejrer månedens "fødselarer" en gang om måneden, med en fødselsdagsmiddag. Der er mulighed for at købe lagkage på selve dagen. Hvis beboeren ønsker det, skal det bestilles minimum 8 dage før fødselsdagen.

Gudstjeneste

Der holdes gudstjeneste hver torsdag i Lindegårdens Festsal. Der kommer præster fra forskellige sogne i Herning Kommune. Der er altergang hver anden gang. Morgenandagt holdes i Biblioteket hver tirsdag formiddag.
Ønskes besøg af en præst, kan personalet være behjælpelig med at formidle kontakten.

God idé ved indflytning

Til boligerne i stueplan i blok C hører små terrasser. For at forhindre, at du ved en fejltagelse bruger terrassedøren om natten, anbefaler vi, at der sættes en lås på. Kan købes på tømmerhandel.

Høreomsorg

Læs om hvordan du bestiller batterier til høreapparat.

Du kan også henvende dig til  Center for kommunikation, Brahmsvej 8, 7400 Herning tlf. 96 28 49 00.

Kiosken

Åbningstider mandag - onsdag  9:30 - 11:30. Der er et stort udvalg af varer. Du kan bestille på bestillingsseddel, som kommer til kiosken med intern post. Varen leveres derefter af kiosken. Du kan også selv gå ned og handle i kiosken. Det er frivillige, der hjælper i kiosken.

Livshistorie

For at yde den bedste omsorg for dig, er det vigtigt for os at kende din livshistorie, da den er med til at give et nuanceret billede af dig. Den dag du evt. ikke husker så godt mere, har vi flere muligheder for at vække erindringer hos dig, hvis vi har noget at gå ud fra. Vi vil derfor meget gerne om du og dine pårørende vil være behjælpelig med at udfylde sider til din livshistorie. Livshistorieark får du udleveret ved indflytningssamtalen.

Måltider

Vi har eget køkken, der leverer alle måltider. Du kan vælge at spise sammen med plejecentrets øvrige beboere eller i din egen bolig. De faste måltider består af morgenmad, formiddagskaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe med tilbehør. Om søndagen serveres der vin, øl eller sodavand til maden. Der er mulighed for frugt dagligt.

Post

Din post kommer til administrationen og omdeles hver dag til din bolig. Pårørende bedes holde øje med, om der ligger uåbnet post eller regninger. Personalet åbner ikke personlig post, medmindre der er truffet en aftale herom. Der kan træffes aftale herom, hvis du ikke har pårørende til at varetage opgaven.

Regninger

Der aftales ved indflytning, hvem der påtager sig dette. Hvis du ikke selv kan eller har pårørende til at klare dette, kan der laves en aftale med din bank herom. Lindegården kan ikke påtage sig dette. 

Rygepolitik

Herning Kommunes rygepolitik er gældende. Al rygning foregår udendørs eller i din egen bolig. Det kan være hensigtsmæssigt at anskaffe et rygeforklæde og et brandhæmmende gulvunderlag, så gulvet skånes.

Ryges der i boligen, kan det blive aktuelt, at der opsættes luftrensere af hensyn til personalet. Lindegården betaler luftrenseren, og du betaler filtrene, som skal skiftes en gang om måneden.

Tøjvask

Når du flytter til Lindegården, skal du have dit eget tøj med.                  

Du skal også have håndklæder og sengelinned med.                     

Der vaskemaskine og tørretumbler i alle lejligheder.                 

Hvis dit tøj ikke tåler vask i maskine, skal du eller dine pårørende selv vaske det.

 

 

Åben ild 

På grund af brandrisiko, bruges der ikke levende lys i fælles arealerne.
Det opfordres venligst til, at beboerne i egne lejligheder undlader at bruge levende lys.

Velkomstbrochure

Ønsker du at få mere information kan du rekvirere en velkomstbrochure

på mail plcll@herning.dk

Kontaktinfo

Lindegården Plejecenter
Lindegårdsvej 3
7400 Herning

Tlf.: 96 28 56 00

Eva Østergaard
Centerleder
Mail: lipeo@herning.dk

Gitte Bak Nielsen
Afdelingsleder blok A og C I.
Mail: lipgbn@herning.dk

Helle Tornvig Andersen
Afdelingsleder blok B og C st.
Mail: liphg@herning.dk

Maja Serve Christensen
Afdelingsleder blok D
Mail: lips4@herning.dk

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.