Dagligdagen på Vesterled

Værdigrundlag

Vi er her for at hjælpe dig med det, du ikke selv kan magte.

Vi forventer af dig, at du har lyst til, at gøre det, du selv kan, og at vi alle færdes med respekt for hinanden. Vi bestræber os på, at alle oplever en positiv hverdag.

Din bolig er dit hjem og derfor skal du eller dine pårørende ikke spørge om lov til, at foretage jer noget, som I altid har gjort. Ved tvivl er personalet altid behjælpeligt. 

Vores værdigrundlag er:

"Vi lever livet hver dag" og det gør vi ved hjemlighed - faglighed - rummelighed og åbenhed. 

Ved indflytning vil der blive afholdt indflytningssamtale, hvor vi vil snakke om, hvem du er, og hvordan du gerne vil have, din dagligdag til at foregå.

Dagligdagen på afdelingen

På hver afdeling er der fællesrum med køkken, spisestue og dagligstue. Her skal der være plads til alle beboere på afdelingen. Vi ønsker en respektfuld omgangstone, hvor der er plads til den enkelte.

Personalet sørger for, at der er lavet mad. Når du har fødselsdag, får du lov til at ønske menuen for middagsmad. På afdelingen, hvor du bor, bliver der serveret birkes til beboerne om morgenen og lagkage til eftermiddagskaffen.

Med hensyn til måltider serveres

  • Morgenmad fra kl. 7:00 - 10:00

  • Varm toretters menu kl. 12:00

  • Eftermiddagskaffe med hjemmebagt brød kl. 14:30

  • Aftensmad kl. 18:00

  • Aftenskaffe kl. 20:00

Pårørende har mulighed for at spise med og få kaffe. Tilmelding til personalet 4 dage før, betaling trækkes over beboerens pension. Du bestemmer selv om du vil spise i lejligheden eller i den fælles spisestue.

På afdelingen har vi fælles vaskerum, så derfor er det vigtigt, at alt tøj er mærket med lejlighedens nummer.

Aktiviteter

På hver afdeling arrangeres forskellige aktiviteter i løbet af ugen, såsom gåture, sang og meget andet.

I fællesrummet arrangeres der hver uge Musik og Bevægelse, Gudstjeneste med kaffebord, Bankospil. Besøgsgruppen fra Sct. Johannes kirke kommer hver tredje tirsdag, Lindholm Spillemænd spiller en aften om måneden. Hyggeklubben spiller banko den første mandag i hver måned. Dagplejebørn kommer på besøg en gang om måneden.

Hvert år arrangeres sommerfest i teltet og en årligt fælles udflugt. Der afholdes fastelavn, Sct. Hans, julefrokost og lignende.

Se mere under nyheder og aktiviteter.

Forventninger til pårørende

Vi forventer et godt samarbejde til jer med åbenhed og ærlighed. At I siger til, hvis der er noget, som I undrer jer over, eller ikke er tilfredse med. Vi ønsker, at I er med i beslutninger, da I kender jeres mor/far bedst og ved, hvad deres behov og livsglæde er i hverdagen.

Vi forventer, at I sørger for alt det praktiske omkring indflytning.

Læs mere om indflytning.

Vi forventer, at I eksempelvis hjælper med, at pynte op til jul og påske i lejligheden samt fjerne pynten igen. Vi forventer, at I følger med til læge og sygehus.

Kontaktinfo

Vesterled Plejecenter
Vestergade 92
7400 Herning

Tlf.: 96 28 59 00

Hanne Lisette Andersen
Centerleder
tlf. 21 54 40 16
Mail: hanne.andersen@herning.dk

1. sal
Marianne Lefevre
Afdelingsleder
tlf. 61 93 76 98
Mail: vedvr@herning.dk

2. sal
Marlene Arvad Olsen
Afdelingsleder
tlf. 21 19 54 55
Mail: vedmao@herning.dk

3. sal
Helle Ørgaard Nielsen
Afdelingsleder
tlf. 22 42 89 23
Mail: vedhon@herning.dk

Teknisk Driftsansvarlig
tlf. 29 16 06 90
Mail: teske@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.